Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

im. Przyjaźni Narodów Świata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563713, e-mail: psp24op@interia.pl

 

Strona Główna  | Dokumenty

PSO

 (Przedmiotowe Systemy Oceniania)

 

     Język Angielski 4-6
     Język Angielski 1-3
     Język niemiecki - język mniejszości
     Język Polski 4 - 6
     Matematyka 4 - 6
     Historia 4 - 6
     Technika 4 - 6
     Informatyka 4 - 6
    Edukacja wczesnoszkolna
    Muzyka
     Plastyka
     Religia
     Etyka
    Przyroda  B. Szwach  M. Broniszewska

                        

  Agata, e-mail: stronapsp24@wp.pl