Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

im. Przyjaźni Narodów Świata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563714, e-mail: psp24op@interia.pl

 

Dokumenty

Strona Główna

  Darmowe liczniki

            

 

 

  Statut Szkoły -  zawiera między innymi: cele i zadania Szkoły, prawa i obowiązki pracowników i uczniów, Wewnątrzszkolny System Oceniania, przepisy regulujące pracę Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego.

  PSO - Przedmiotowe Systemy Oceniania, czyli zasady, jakie obowiązują przy ocenianiu uczniów, kryteria oceniania na poszczególne stopnie i in.

  Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie - nasza Szkoła, jako jedna z nielicznych posiada ten certyfikat, realizuje zadania związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.

 Kontrakt Szkolny - Rodzice w Szkole - jest to kontrakt zawarty między szkołą a rodzicami uczniów PSP 24

  Raport Mierzenia Jakości Pracy Szkoły - rok szkolny 2005/06

 Programy szkolne

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                 Agata, e-mail: stronapsp24@wp.pl