PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 w OPOLU

IM. PRZYJAŹNI NARODÓW ŚWIATA

adres: 45627 Opole, ul Gorzołki 4, tel./ fax (077)4563714, e-mail: psp24op@interia.pl

Strona Główna

 KONKURSY 2005/06

 12. Szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas trzecich
 11. Szkolny konkurs czytelniczy klas I - III
 10. Konkurs ortograficzny - klasy trzecie
 9. Konkurs "Mały Omnibus" - klasy trzecie
 8. Konkurs "Śpiewamy kolędy"
 7. Zawody sportowe
 6. Konkurs wiedzy religijnej - etap szkolny
 5. Konkurs na najbardziej pomysłowy różaniec
 4. Konkursy związane z 11 Listopada - klasy 1 - 3
 3. Konkurs piosenki "Twoje zdrowie w twoich rękach"
 2. Zestawienie konkursów zewnętrznych
 1. Zestawienie konkursów wewnątrzszkolnych

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

16 maja 2006 roku odbył się w naszej szkole kolejny konkurs matematyczny dla uczniów klas trzecich.

Wzięło w nim udział 14 uczniów:

klasa 3a: Robert Kasperek, Patryk Szlensog, Dawid Stupak, Mateusz Kurpiers, Jakub Tymków,

klasa 3b: Piotr Bachłaj, Kamil Palak, Józef Matejka, Karol Dudkowski, Oskar Wajda,

klasa 3c: Kamil Kierski, Beata Piekut (jedyna dziewczynka!), Oliwier Wiśniewski, Michał Cebula.

Uczniowie mieli do wykonania w ciągu dwóch lekcji test, na który składało się 13 zadań (do zobaczenia tutaj).

Wyniki

I miejsce

Kamil Kierski (3c), Jakub Tymków (3a)

II miejsce

Michał Cebula (3c)

III miejsce

Piotr Bachłaj (3b), Kamil Palak (3b), Oskar Wajda (3b).

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsce będą reprezentować naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym "I Ty zostaniesz Pitagorasem" organizowanym przez PSP nr 7 w Opolu.

organizator: A. Oleszczuk-Biernacka

                  do góry 

    SZKOLNY  KONKURS  CZYTELNICZY  KLAS I-III

     „Podróżujemy z bohaterami lektur”

   W dniu 24.04.2006r. odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy klas I-III, w którym wzięło udział 18 uczniów.

   Pytania dla poszczególnych klas opracowały:

   Prace sprawdzała komisja w składzie:

   Najlepsze miejsca zajęli:

   Klasy pierwsze

 1.  Aleksander Harlak       kl.I b – 39,5 pkt.

 2.  Grzegorz Okos               kl.I b – 38,5 pkt.

 3. Tomek Pietruszka           kl. I a – 30 pkt.

   Klasy drugie

 1. Tomek Okos                   kl. II  b – 40, 5 pkt.

 2.  Patryk Kuc                      kl. II  a -  39,5 pkt.

 3.  Konstancja Przybylska   kl. II a – 33 pkt.

   Klasy trzecie

 1.  Kamil Palak                  kl. III b – 47,5 pkt.

 2. Piotr Bachłaj                  kl. III b – 45,5 pkt.

 3.  Monika Wójcik              kl. III a – 42 pkt.

 

   Na konkursie międzyszkolnym dnia 9.05 szkołę będzie reprezentowała drużyna w składzie :

 1. Aleksander Harlak  I b

 2. Tomek Okos            II b

 3. Kamil Palak             III b

   Test dla klas pierwszych można zobaczyć tutaj.

                                                                                                                       Organizatorzy :

                                                                                                                     Krystyna Kaszubska

                                                                                                                     Alicja Kochanowska

                                                                                                                     Alina Grzesik

                                                                                                                                

do góry

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

           Dnia 5. 04. 2006 r w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas trzecich.

        Oto reprezentanci klas:

Kl. III a

Tymków Kuba

Hołyński Mateusz

Kasperek Robert

Kurpiers Mateusz

Wójcik  Monika

Kl. III b

Dudkowski Karol

Filecka Marta

Bachłaj Piotr

Polak Kamil

Wajda Oskar 

Kl. III c

Cebula Michał

Krzywiecka Aleksandra

Wiśniewski Oliwier

Kierski Kamil

Andrzejczak Martyna

 

Wyniki

I miejsce- Wajda Oskar kl. IIIb

II miejsce-Andrzejczak Martyna kl. IIIc

III miejsce- Palak Kamil kl. III b

 

Wyróżnienia:

Kierski Kamil kl. IIIc

Tymków Kuba kl. IIIa

Wiśniewski Oliwier kl. IIIc

 

   Uczniowie Wajda Oskar ( kl. III b ) i Andrzejczak Martyna ( kl. III c ) będą reprezentowali naszą szkołę na Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dnia 25. 04.2006 r , który odbędzie się w MDK w Opolu.

Test można zobaczyć tutaj.

                                                                             Organizatorzy:

                                                                           G. Filipowska

                                                                           J. Wołk

do góry

                                                                                              

                                                                           SZKOLNY KONKURS WIEDZY „MAŁY OMNIBUS

UCZNIÓW KLAS TRZECICH

odbył się 5.04.2006r.

I. CELE KONKURSU.

1. Rozwijanie zainteresowań otaczającym światem.

2. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

3. Bogacenia słownika uczniów.

4. Zainteresowanie literaturą popularnonaukową.

5. Praca z uczniem zdolnym.

 

II. UCZESTNICY.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas trzecich.

Każda klasa zgłosiła dwóch uczestników.

 

III. ETAPY KONKURSU.

Etap szkolny – wybór uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w drugim etapie.

Etap międzyszkolny – finał konkursu odbędzie się dnia 26.04.2006r. w PSP nr 10 w Opolu.

IV. ZASADY KONKURSU, SPOSÓB OCENIANIA, NAGRODY.

Zasady:

Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania z różnych dziedzin: życie społeczno-przyrodnicze, kultura, sztuka, matematyka, itp.

Zadania miały formę zagadek, układanek, odpowiedzi na pytania, podpisów do ilustracji.

Ocenianie:

Uczniowie byli oceniani indywidualnie. Punktowane były poszczególne zadania. Suma zdobytych punktów zadecydowała o zajętym miejscu.

Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

WYNIKI KONKURSU

1.Oskar Wajda kl. III b

Kamil Palak kl. III b

2. Kamil Kierski kl. III c

3. Kuba Tymków kl. III a

4. Mateusz Kurpiers kl. III a

5. Oliwier Wiśniewski kl. III c

Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą.

Na konkursie międzyszkolnym, szkołę będą reprezentowali uczniowie:

Kamil Palak, Oskar Wajda.

 

W Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy „Mały Omnibus”, który odbył się w PSP nr 10 dnia 26.04.06 r. II miejsce zajął Oskar Wajda.

Opiekunem dzieci była p. Krystyna Kaszubska.

Test można zobaczyć tutaj.

Opracowała : Krystyna Kaszubska

do góry

Konkurs „ Śpiewamy kolędy ”

Cele konkursu :

Upowszechnienie kolędy jako pieśni religijnej o tematyce związanej z narodzeniem Chrystusa, śpiewanej w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnicy konkursu :

W konkursie brali udział uczniowie klas I-III , maksymalnie dwie osoby lub dwa zespoły wokalne reprezentujące jedną klasę. Zespoły wokalne nie mogły liczyć więcej niż 5 osób.

Kryterium oceny :

Powołane przez Organizatora Jury oceniało :

1. Walory artystyczne prezentacji.

2. Oryginalność pomysłu.

3. Dobór repertuaru.

4. Poprawność6. wykonania.

W skład Jury wchodziły : A.Kochanowska, G.Filipowska, A.Grzesik

Przebieg konkursu

1. Eliminacje szkoła – do 1.XII.2005 r.

2. Finał miejski- 14.XII.2005 r.

Wyniki konkursu

I miejsce – Barbara Wierzbicka kl. III c

Natalia Masłowska kl. III

II miejsce- Dawid Płonka+zespół kl. II b

Tomek Horodyski kl. III a

III miejsce- Bartek Sobczyński kl.III b

Wyróżnienia

Grzegorz Okos kl. I b

Konstancja Przybylska kl. II a

Mateusz Hołyński kl. III a

 

                                                                                                                          Organizator konkursu :

                                                                                                                          Krystyna Kaszubska

do góry

KONKURS PIOSENKI

„TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH”

Dnia 17 października odbył się w naszej szkole konkurs piosenki pt. „Twoje zdrowie w twoich rękach” . W konkursie wzięło udział 35 uczniów z klas I-III, którzy prezentowali piosenki o tematyce prozdrowotnej.

CELEM KONKURSU BYŁO :

Zachęcenie do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Umożliwienie dzieciom wyrażania radości zdrowego stylu życia w formie piosenki.

Zainteresowanie dzieci problematyka zdrowotną.

Kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia (właściwe odżywianie, aktywność fizyczna).

Wyrobienie u dzieci zachowań promujących asertywną postawę wobec stosowania używek (alkohol, nikotyna, narkotyki).

Uczestnicy konkursu byli oceniani przez Jury w składzie:

- p.Jolanta Kościanowska

- p.Agata Oleszczuk-Biernacka

- p.Jadwiga Wołk

Jury powołane przez Organizatora oceniało:

Walory artystyczne prezentacji.

Orginalność pomysłu.

Tematykę pozazdrowotną.

Gościem specjalnym tego konkursu była pani v-ce dyrektor Zbigniewa Kaniewska.

W eliminacjach szkolnych przyznano:

- I miejsce - Barbara Wierzbicka w piosence „Myj zęby”

                             Natalia Masłowska, Martyna Andrzejczak, kl.III c

                                                           Aleksandra Krzywiecka, Bartosz Kucharski

- II miejsce - Konstancja Przybylska w piosence „Ruch,ruch,ruch” kl.II a

                              + zespół

- III miejsce - Damian Zając w piosence „Gimnastyka z mamą” kl.II a

- III miejsce - Bartek Skibiński w piosence „Umyjemy brudne ręce” kl.II b

                               Magda Drej

Na finale miejskim tego konkursu , który odbędzie się 28.X.05 r. szkołę będzie reprezentował zespół z kl. III c w piosence „Myj zęby”, opiekunem tego zespołu jest p. Jadwiga Wołk.

Organizator konkursu

Krystyna Kaszubska

 

do góry

 

Obchody Święta Niepodległości w klasach I-III w roku szkolnym 2005/2006

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH KONKURSÓW

W ramach akcji „Gospodarz szkoły” w dniach 9-10 XI odbyły się dwa konkursy w klasach I-III zorganizowane przez uczniów klasy III b.

KONKURS PLASTYCZNY „POLSKA MOJA OJCZYZNA”

I miejsce – Patryk Pasoń kl. III a

Natalia Żyła kl. I b

II miejsce – Marta Dąbrowska kl. I a

III miejsce – Weronika Wolny kl. II a

WYRÓŻNIENIA

Wiktoria Kupisz kl. I a

Nicola Stokłosa kl. I b

Oliwia Hendel kl. I b

Konstancja Przybylska kl. II a

Krzysztof Stadnicki kl. II a

Patryk Kuc kl. II a

Bartek Kucharski kl. III c

Oliwier Wiśniewski kl. III c

 

 

KONKURS NA „NAJCIEKAWSZĄ GAZETKĘ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI”

Wszyscy uczniowie klas I-III wykonali ciekawe i estetyczne gazetki poświęcone 87 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Komisja konkursowa klasy III b postanowiła przyznać wyróżnienia wszystkim klasom biorącym udział w konkursie , ponieważ przygotowane przez nich gazetki zawierały najistotniejsze informacje dotyczące historii Polski , symbole i barwy narodowe,elementy dekoracyjne i były dostosowane do wieku dzieci .

 

Opracowała: Krystyna Kaszubska

 

do góry

Opole28.10.2005r.

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

NA NAJBARDZIEJ POMYSŁOWY RÓŻANIEC

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-VI. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu uczniów. Komisja w składzie: p. Barbara Szwach, ks. Krzysztof Cieślak, p. Małgorzata Nokiel wybrała najlepsze prace, które zostały nagrodzone (dyplom + nagroda książkowa).

Uczniowie nagrodzeni to:

Klasy I-III

Paulina Ilukiewicz 2b

Patrycja Woźniak 2b

Rafał Skorupa 2a

Klasy IV-VI

I miejsce Marzena Urbanek 4a

II miejsce Rafał Huncza 4c

III miejsce Łukasz Skibiński 6a

Małgorzata Nokiel

do góry

Opole14.11.2005r.

PROTOKÓŁ Z ETAPU SZKOLNEGO VII DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ ŻAK 2006 – OPOLE 14.11.2005r.

Eliminacje zostały przeprowadzone przy zachowaniu procedury tajności testów i samodzielnej pracy uczniów.

Wyniki:

I miejsce Patryk Kurpierz 5a

II miejsce Ewelina Grala 6c

III miejsce Klaudia Kurpiers 6c

III miejsce Paulina Panic 6c

4. Katarzyna Mętel 6a

 5.Dominika Pfizner 6c

5. Łukasz Skibiński 6a

5. Grzegorz Wijas 5c

5. Małgorzata Zwardoń 6a

6. Mariusz Zmuda 5a

7. Kamila Drążkowska 6b

8. Aleksandra Melska 6c

Żaden z uczestników etapu szkolnego nie osiągnął wymaganej do etapu rejonowego ilości punktów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, zdobywcy pierwszych trzech miejsc nagrody.

Małgorzata Nokiel

do góry

 

KONKURSY SZKOLNE 2005/2006

 

Lp.

 

 

Nazwa konkursu

 

Organizator

 

Liczba uczestników

 

Sukcesy uczniów

1

Konkurs piosenki „Twoje zdrowie w twoich rękach”

 

K. Kaszubska,

A. Oleszczuk-Biernacka, J. Kościanowska, J. Wołk-komisja konk.

 

26 ucz. kl.I-III

 

I m.- B. Wierzbicka i N. Masłowska z zespołem kl.3c,

II m.- K. Przybylska z zespołem kl.2a

III m.- D. Zając kl.2a, B. Skibiński i M. Drej kl.2b

 

2

Konkurs na najładniejszy bukiet jesienny

 

Gosp.szk. kl.6a

J. Chrzanowska

 

4 klasy: 4a,4c,5b,6c

 

I m.- kl.4c

II m.- kl.4a

II m.- kl.6c

 

3

Konkurs taneczny (taniec grupowy)

 

Gosp. Szk. kl.6a

J. Chrzanowska

 

34 ucz. kl. IV-VI

 

I m.- kl.6b

II m.- kl.4c

II m.- kl.4b, kl.5a

 

4

Konkurs „Pokaz mody letniej”

 

Gosp. Szk. kl.6a

J. Chrzanowska

9 ucz. kl. IV-VI

 

I m.- A. Zmuda i K. Matejka kl.6b

II m.- A. Mielnik kl.6c

II m.- A. Niestrój kl.6c

 

5

Konkurs „Miss i Mister Szkoły”

 

Gosp. Szk. kl.6a

J. Chrzanowska

10 ucz. kl. IV-VI

 

Miss- K. Smolin kl.6b

Mister- D. Kochanek kl.6c

 

6

Konkurs recytatorski „Polska poezja patriotyczna”

 

 

M. Ostręga, E. Ulbrich,

M. Zaraś

 

20 ucz. kl. 4a,4b,4c,5a,

5b,6a,6b

 

 

I m.- A. Szaforz kl.4c, G. Kowalczyk kl.5b

II m.- K. Mikianiec kl.4c, M. Łacny kl.5b

III m.- K. Kuczyńska kl.4c, A. Zmuda kl.6b

 

7

Konkurs na najbardziej pomysłowy różaniec

 

M. Nokiel, ks. K. Cieślak

 

uczniowie kl. I-VI

 

 

I m.- Marzena Urbanek kl.4a, P. Ilukiewicz kl.2b

II m.- R. Huncza kl.4c, P. Woźniak kl.2b

II m.- Ł. Skibiński kl.6a, R. Skorupa kl.2a

 

8

Konkurs „Najciekawszy strój halloween”

 

Gosp. Szk. kl.6c

M. Ludynia

 

16 ucz. kl.4a,4b,5a,5b,5c,6a

 

I m.- D. Sołdańska kl.4b, M. Czapka i A. Niestrój kl.4a,

II m.- G. Wijas kl.5c, K. Kowal kl.4a,

III m.- D. Stankiewicz kl.5b, K. Krause kl.6a

 

9

Konkurs plastyczny „Jesienna wyklejanka”

 

Gosp. Szk. kl.6c

M. Ludynia

 

7 ucz. kl.5c

 

I m.- K. Panic kl.5c

II  m.- S. Ożańska kl.5c

II m.- P. Stachowicz kl.5c

 

10

Konkurs literacki pt. „Wiersz dla nauczyciela”

 

Gosp. Szk. kl.6c

M. Ludynia

 

 

5 ucz. kl.4c,5c

 

I m.- D. Kotwica kl.5c

II m.- M. Pietruszka kl.5c

III m.- P. Fiuk kl.5c

 

11

Konkurs plastyczny „Moja wizyta w Afryce”

Gosp Szk. kl.6c

M. Ludynia

 

2 ucz. kl.4a,5b

I m.- A. Dybalska kl.5b

II m.- A. Gnat kl.4a

12

Konkurs plastyczny ”Polska moja Ojczyzna”

Gosp. Szk. kl.3b

K. Kaszubska

ucz. kl. I-III

I m.- P. Pasoń kl.3a

II m.- M. Dąbrowska kl.1b

III m.- W. Wolny kl.2a

8 wyróżnień : ucz. kl.1a,1b,2a,3c

 

13

Konkurs „Śpiewamy kolędy”

Gosp. Szk. kl.3b

K. Kaszubska

ucz. kl. I-III

I m.- B. Wierzbicka, N. Masłowska kl.3c

II m.- D. Płonka kl.2b, T. Horodyski kl.3a

III m.- B. Sobczyński kl.3a

3 wyróżnienia: kl. 1b,2a,3a

 

14

VII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej „Żak” – eliminacje szkolne

M. Nokiel,

ks. K. Cieślak

8 ucz. kl.5a,5c,6a,6b,6c

 

I m.- P. Kurpierz kl.5a

II m.- E. Grala kl.6c

II m.- K. Kurpiers kl.6c, P. Panic kl.6c

(żaden z uczniów nie zakwalifikował się do etapu rejonowego)

 

do góry

 

KONKURSY ZEWNĘTRZNE (MIĘDZYSZKOLNE) 2005/2006

 

Lp.

 

 

Nazwa konkursu

 

Organizator

 

Opiekun

 

Sukcesy uczniów

1

Konkurs Jesienne kompozycje z liści i kwiatów” na rajdzie „Opolska Jesień”

Oddział PTTK w Opolu

J. Chrzanowska

III m.- M. Czapka, A. Nowak kl.4c

2

Konkurs krajoznawczy na rajdzie „Opolska Jesień”

Oddział PTTK w Opolu

J. Chrzanowska

I m.- A. Marny-Janusz kl.4c

II m.- M. Czapka kl.4c

III m.- A. Szaforz kl.4c

I m.- SKKT nr 126

3

Konkurs plastyczny „Olimpiada Wyobraźni z Visa”

Visa Europe, Centrum LIM w Warszawie

 

B. Szwach

 

Wysłano 13 prac uczn. z koła plast.

 

 

 

4

II Ogólnopolski Plebiscyt dla szkół promujących wiedzę o Unii Europejskiej „Złota Pięćdziesiątka Szkół Otwartych Na Unię Europejską 2005”

 

ATAS

 

A. Teper-Ćwirko

 

 

 

 

 

 

5

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Polska poezja patriotyczna”

 

PSP-1 w Opolu

 

E. Ulbrich

 

Udział 3 uczniów z kl.4c,5b

 

 

6

Konkurs ortograficzny „Złote Pióro”

 

 

 

 

MDK w Opolu

M. Zaraś

 

Udział 8 uczniów z kl.5a,5b

 

 

7

Konkurs plastyczny „Polska moja Ojczyzna”

Społeczna Szkoła Podstawowa „TAK” w Opolu

 

S. Szul i D. Mazur

 

Udział 6 uczniów kl.2a,2b,3a,3c

 

B. Szwach

 

Udział 6 uczniów kl.V

 

 

 

 

 

 

 

 

III m.- K. Blacha kl.5a

 

8

IX Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej

 

MDK w Opolu

 

A. Matukin-Pakuszyńska

 

Udział 5 uczniów z kl.2b,3a,3c

 

wyróżnienie dla ucz. kl.3c

O. Wiśniewskiego (zakwalifikował się do finału)

9

Konkurs krajoznawczy na rajdzie „Spacerkiem za miasto”

 

 

Oddział PTTK w Opolu

 

 

J. Chrzanowska

 

I m.- A. Marny-Janusz kl.4c,

III m.- A. Nowak kl.4c

10

Konkurs plastyczny na rajdzie „Spacerkiem za miasto”

 

Oddział PTTK w Opolu

 

G. Filipowska

 

I m.- D. Wolny kl.3a,

II m.- P. Bielany kl.2b,

III m.- N. Stokłosa kl.1b

 

11

Konkurs „Najciekawsze drzewo rodowe”

 

Referat ds. Kultury Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

K. Żwak

 

Udział 5 uczniów z kl.4c

 

 

 

 

do góry

Udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych poza szkołą 2005/2006

 

Lp.

 

Nazwa zawodów

 

Organizator zawodów

Liczba uczniów biorących udział w zawodach

 

Opiekun uczniów

 

Sukcesy uczniów i opiekuna

1.

Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Miasta Opola  z okazji „Dnia Piłkarza” (eliminacje, półfinał, finał)

Miejski zarząd Obiektów Rekreacyjnych

Urzędu |Miasta Opola

13 ucz. kl. IV

J. Pawlak

III miejsce szkolnej reprezentacji

2.

Indywidualne Biegi Przełajowe

MOS, PSP-2 w Opolu

12 dz. kl. V-VI,

12 chł. kl. V-VI

A. Martuś, E. Szarek

 

3.

„Mały Olimpijczyk”- eliminacje do półfinału wojewódzkiego

MOS, PSP-24 w Opolu

11 dz. kl. IV,

9 chł. kl. IV

J. Pawlak, E. Szarek

 

4.

Sztafetowe Biegi Przełajowe

MOS, PSP-2 w Opolu

8 dz. kl. VI,

8 chł. kl.VI

E. Szarek, A. Martuś

II miejsce szkolnej reprezentacji

5.

Mistrzostwa Opola w Judo (dla szkół podstawowych)

PSP-2 w Opolu

12 ucz. kl. IV-VI

J. Pawlak

 

6.

Mini-koszykówka dziewcząt

(eliminacje rejonowe)

PSP-24 w Opolu

13 dz. kl.VI

E. Szarek, A. Martuś

wejście do finału miejskiego

7.

Mini-koszykówka chłopców

(eliminacje rejonowe)

PSP-24 w Opolu

15 chł. kl.VI

E. Szarek, A. Martuś

 

8.

Mini-koszykówka dziewcząt

(finał miejski)

PSP-15 w Opolu

13 dz. kl. VI

E. Szarek

I miejsce reprezentacji,

wejście do półfinału wojewódzkiego

9.

Mini-koszykówka dziewcząt

(półfinał wojewódzki)

MOS w Byczynie

13 dz. kl. VI

E. Szarek

III m.- szkolnej reprezentacji

10.

Mistrzostwa Miasta Opola w Halowej Mini-Piłce Nożnej

(eliminacje rejonowe)

PSP-24

14 chł. kl. VI

E. Szarek, A. Martuś

 

11.

Mistrzostwa Opola w Mini Piłce Siatkowej

PSP-20 w Opolu

12 chł. kl. VI

E. Szarek

 

12.

Mistrzostwa Opola w Mini Piłce Siatkowej

PSP-11 w Opolu

12 dz. kl. VI

E. Szarek

 

 

do góry

 

Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl