KONKURS  ORTOGRAFICZNY UCZNIÓW KL. III

 

 

Imię i nazwisko                                                        klasa

 

  1. Napisz swój dokładny adres.

 

 

 

 

2.Napisz imiona i nazwiska dwóch sławnych Polaków.

 

 

3.Napisz nazwy trzech miast i trzech rzek polskich.

 

 

 

4.Przeczytaj zdanie i postaw przecinki tam, gdzie są one konieczne.

Na wiosnę przyleciały do nas: jaskółki bociany skowronki i czaple.

W ogrodzie rosły: jabłonie grusze wiśnie śliwy i brzoskwinie.

Gdy wstanę rano muszę się szybko umyć ubrać uczesać zjeść śniadanie złożyć książki i pójść do szkoły.

 

5.Dopisz brakujące litery (ą , om, ę ).

Ania jest dobr... koleżank...  . Pomaga dziewczynk... odrabiać zadania.

Zosia je smaczn... gruszk... , a Jaś mał... , czerwon... rzodkiewk...  .Basia przygl...da

się soczystym gruszk... , a Jaś pi...knym rzodkiewk... .

 

6. W wyrazach wstaw w miejsce  kropek  b lub p .

cza...ka                         zą...

ba...ka                           słu...

grzy...                           chle...

 

7. W wyrazach wstaw w miejsce kropek d lub t .

 śla...                                         kró....ki

zaga...ka                                    kre...ka

cio...ka                                      gniaz...ko

8. W wyrazach wstaw w miejsce kropek w lub f .

śpie...                       ła...ka                            su...it                         sta...

ha...tować                 dzie...czynka                   cy...ra                        ołó...ki

 

9. W wyrazach wstaw w miejsce kropek ó lub u .

mr...z                              n...żka                                        dzi....ra

chł...d                              sw...j                                           b...t

wiecz...r                          dr...t                                            st...ł

p...dełko                          z...ch                                             z...pa

groch...wka                      zęb...w                                        zeszyt...w

prac...je                          koleg...w                                     spraw...nek

Nowak....wna                 rys...je                                        leśnicz...wka

rach...nek                         kier...nek                                   got...je

 

10. W wyrazach wstaw w miejsce kropek ż lub rz .

w gó...e                           słu...y                                           trakto...ysta

harce...e                          le...y                                              maryna....e

kole...anki                        wstą...ka                                      na dwo...e

bu...a                                ....ucać                                         uło...yć

du...o                               ko...eń                                           ....aba

....eka                              ...yto                                             twa...

po...ądny                        dy...urny                                         zwie...ęta

 

11. Uzupełnij luki, wpisując literę h lub ch .

....erbata rośnie w ...inach.  ....elena  ...aftuje  ...ustkę . Dzieci  ....ałasują koło ....uśtawki .

W lesie słychać ...uk siekiery . Jurek ...andluje zbożem .

opracowała:

Grażyna Filipowska