PSP 24 w Opolu

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………

Klasa:……………………………………………………………………

Data:…………………………………………………………………….

Zadania

  Przekreśl zdania, które nie są prawdziwe:

  · Metr ma 100 dm.

  · Godzina ma 60 sekund.

  · Rok ma 12 miesięcy.

  · Doba ma 12 godzin.

  · 1000 g to 1 kg.

  Skreśl błędnie napisane zdania.

· Odcinki AC i CD są prostopadłe.

· Odcinki EF i AB są równoległe.

· Odcinki AF i CD są prostopadłe.

· Odcinki AB i EF są równoległe.

· Odcinki BE i DE są prostopadłe.

Oblicz obwód prostokąta ABEGF.

 

Napisz literę T (wielkie T drukowane) o wymiarach: kreska pionowa – 6 cm, kreska pozioma – 3 cm. Później narysuj ją w skali :

· 2:1

· 1:3

Pod rysunkiem podpisz, w jakiej on jest skali.

 

Na wycieczce

Klasy trzecie wybrały się na wycieczkę do Krakowa. W jednym autobusie jechało 29 uczniów, w drugim o 8 uczniów więcej, a w trzecim było o 13 uczniów mniej niż w pierwszym i drugim razem. Oprócz tego jechało 6 nauczycieli. Ile osób pojechało na wycieczkę?

 

Podczas wycieczki zwiedzano muzeum. Bilety dla dzieci kosztowały 10 zł, a dla dorosłych były po 14 zł. Za przewodnika trzeba było zapłacić trzy razy więcej niż za bilet dla dorosłych. Ile zapłacono za zwiedzanie muzeum?

 

Plac przed muzeum był prostokątem. Jego krótszy bok miał długość 9 m. Pole wynosiło 423 m . Jaką długość miał drugi bok?

 

Wyjazd nastąpił o godz. 7.55. Powrót był przewidziany na godzinę 19.30, ale spóźniono się trzy kwadranse. O której godzinie wrócono z wycieczki?

 

Wycieczkę zaczęto załatwiać 14 marca. Wyjazd był 10 maja. Ile dni upłynęło?

 

Na wycieczkę zabrano 3 skrzynki jabłek po 6 kg w każdej. Skrzynka ważyła 1kg 25 dag. Oblicz całkowitą masę brutto.

 

Pierwszy postój miał miejsce po przejechaniu 69 km, drugi – po przejechaniu dalszych 57 km. Cała droga w obie strony wynosiła 336 km licząc od rogatek Opola i Krakowa. Jak długa jest droga z Opola do Krakowa?

 

Pani Agata wzięła ze sobą czekoladę. Połową poczęstowała inne panie, ćwierć zjadła sama, a reszta się roztopiła. Ile czekolady się roztopiło?

 

Za postój autobusu na parkingu za jedną godzinę trzeba było zapłacić 18 zł. Autobusy czekały 4 godziny. Ile zapłacono za parking?

 

Na zakończenie .

Pomyśl dowolną liczbę. Pomnóż ją przez 2, do wyniku dodaj 3, odejmij 2, dodaj 9, podziel przez 2, odejmij pomyślaną liczbę. Powinno Ci wyjść to, co pozostałym uczestnikom konkursu. Sprawdź po wyjściu z klasy.
 

opracowała: A. Oleszczuk-Biernacka