PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 w OPOLU

IM. PRZYJAŹNI NARODÓW ŚWIATA

adres: 45627 Opole, ul Gorzołki 4, tel./ fax (077)4563714, e-mail: psp24op@interia.pl

Strona Główna

 KONKURSY 2006/07

 16.Olimpiada PCK
 15. Konkurs ekologiczny - klasy 1 -3
 14. „ Eko-Planeta”
13. Konkurs poezji patriotycznej uczniów klas 1 - 3
11 Międzyszkolny Konkurs Latawcowy
10. Konkurs BRD klas 4
 9. Konkurs BRD klas 4-6
 8. Szkolny konkurs matematyczny - klasy trzecie
 7. Szkolny konkurs wiedzy "Mały Omnibus" - klasy trzecie
 6. Szkolny konkurs recytatorski uczniów klas 1-3
 5. Szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas trzecich
 4. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
 3. Konkurs przyrodniczy  klas 5-6
 2. Konkurs "Śpiewamy kolędy" - klasy 1-3
 1. Konkurs literacki "Straszna opowieść"

          

Olimpiada PCK

W dn. 24.05.07r. odbyła się II olimpiada  PCK „Ruch i witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”.

    Uczniowie klasy 3a i 3b zajęli I miejsce:

Ø   Tomek Łacny,

Ø   Paulina Nowak,

Ø   Tomek Okos,

Ø   Bartosz Skibiński,

Ø   Rafał Skorupa.

Dzieci przygotowały nauczycielki J.Hołda i J.Kościanowska.

Opiekunka „Klubu Wiewiórka”

        J. Kościanowska

          

 Konkurs ekologiczny - klasy 1 -3

        30 marca odbył się konkurs ekologiczny ‘Zielone dni” zorganizowany przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego Jolantę Hołdę i Jolantę Koscianowską.

        W konkursie wzięli udział uczniowie klas II i III.

 

WYNIKI KONKURSU

  Klasy II 

         I miejsce – Grzegorz Okos II b

         II miejsce – Aleksander Harlak II b

         III miejsce – Filip Mętel II a

 

Klasy III

         I miejsce – Patryk Kuc III a

         II miejsce – Bartek Skibiński III b

         III miejsce – Tomek Okos III b

do góry

 

„ Eko-Planeta”

     W Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „ Eko-Planeta” zorganizowanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie, zostały wyróżnione prace następujących uczniów naszej szkoły;

Klasa 5c

 Anna Szaforz

Klasa 6a

   Aleksandra Bazelak

   Grzegorz Reisebucher

   Marta Łacny

   Żaneta Dusza

   Mariusz Zmuda

 

Nauczyciel uczący – Mirosława Broniszewska

do góry

     KONKURS   POEZJI  PATRIOTYCZNEJ  W  KLASACH  I-III

             Odbył się 21.05. 2007r.

      CELE  KONKURSU :

  1. Wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego i budzenie miłości do ojczyzny.

  2. Rozwijanie aktywności twórczej.

  3. Kształtowanie walorów wpływających dodatnio na emocjonalny i umysłowy rozwój dziecka.

  4. Uczenie języka i płynności mowy.

  5. Kształtowanie uwagi i pamięci.

  6. Popularyzacja literatury patriotycznej.

     ORGANIZACJA :

1.      Do konkursu przystępuje trzech uczniów z każdej klasy I, II, III .

2.      Uczniowie przygotowują utwór poetycki(wiersz) trwający do 3 minut.

3.      Obowiązuje literatura patriotyczna.

4.      Nie będą oceniane formy teatralne.

     KRYTERIA OCENIANIA UCZESTNIKA PRZEZ JURY :

    1.      Prawidłowe opanowanie pamięciowe.

2.      Interpretacja utworu.

3.      Dykcja(intonacja, natężenie głosu, wymowa samogłosek i spółgłosek np. ą, ę).

4.      Ogólny wyraz artystyczny.

    SPOSÓB OCENIANIA :

     Wyżej wymienione wymagania oceniać będzie powołana Komisja, w skład, której

     wejdą nauczyciele PSP nr 24 w Opolu :

a)      v-ce dyrektor Alina Grzesik

b)      nauczycielka j. polskiego Jolanta Lubera

c)      nauczycielka świetlicy Iwona Brzeżańska

 W konkursie  wzięło udział udział 16 uczniów z wszystkich klas  I-III.

 WYNIKI  KONKURSU :

 

          KLASY   PIERWSZE

     I miejsce – Dominika Dycewicz kl.I a

     II miejsce – Filip Witola kl.I b

     III miejsce – Maciej Kałabun kl.I b

                          Paweł Barchański kl.I a

         KLASY  DRUGIE

      I miejsce – Karol Łazowski kl.II b

      II miejsce – Nicola Stokłosa kl.II b

      III miejsce – Monika Fornalik kl.II a

         KLASY  TRZECIE

     I miejsce – Konstancja Przybylska kl.III a

     II miejsce – Weronika Wolny kl.III a

     III miejsce – Aleksandra Nessman kl.III b

     Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy.  Uczniom kibicowali rodzice i rówieśnicy z klas I-III. Organizatorem konkursu była klasa II b-gospodarz szkoły w miesiącu maju.

 

                                                          Opracowała: Krystyna Kaszubska

                                                                          Wych. klasy II b

 do góry

Konkurs "Mój szkolny kolega z misji"

     Tak jak w ubiegłym roku szkolnym przystąpiliśmy z końcem września do konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji ph. "Mój szkolny kolega z Misji". Przygotowaliśmy do oceny zadania w dwóch kategoriach- charytatywnej i plastycznej. Agata Dybalska z klasy VIB otrzymała III miejsce w konkursie plastycznym na szczeblu ogólnopolskim.

                                     opracowała

                                    Barbara Szwach

do góry

Międzyszkolny Konkurs Latawcowy

W dniu 24 maja 2007 roku  PSP nr 16 w Opolu była organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Latawcowego.

Przygotowaniem latawców zajęli się :

Latawce na konkursie prezentowali: Paweł Podżus i Patryk Ziomek zdobywając wyróżnienie.

Opiekun: Zygmunt Kurek

do góry

Konkurs BRD klas 4

W dniu 24 kwietnia 2007 roku odbył się konkurs BRD dla uczniów klas czwartych. Organizatorem konkursu była Komenda Policji w Opolu.

Szkołę reprezentowali:

Opiekun: Zygmunt Kurek

Uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce wśród  uczniów szkół podstawowych miasta Opola

do góry

Konkurs BRD klas 4-6

W dniu 16 kwietnia 2007 roku odbył się etap gminny konkursu BRD w Opolu.

Szkołę reprezentowali:

Opiekun : Zygmunt Kurek

Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w w/w etapie i zakwalifikowali się do Finału wojewódzkiego - zdobywając 11 miejsce

Michał Idziak zajął I miejsce w bezbłędnym przejechaniu toru przeszkód

Etap wojewódzki odbył się 12.05.2007r. w Białej

 

do góry

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „I TY ZOSTANIESZ PITAGORASEM”

w klasach III odbył się 16.04.2007r.

CELE KONKURSU

Rozbudzenie zainteresowania matematyką najmłodszych uczniów.

Pogłębienie ich wiedzy i umiejętności logicznego myślenia.

ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III.

Szkoła po przeprowadzeniu eliminacji klasowych i szkolnych, zgłasza do etapu międzyszkolnego po 1 uczniu na każde 2 oddziały klas III.

Etap międzyszkolny polega na pisemnym rozwiązywaniu przygotowanych zadań.

Uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

WYNIKI KONKURSU

1. Tomasz Okos kl. IIIb

          1.Jan Brzeżański kl. IIIa

2. Tomasz Łacny kl. IIIa

          2.Szymon Rother kl. III b

3. Krzysztof Stadnicki IIIa

          4.Jakub Matuszek kl. IIIb

 

     Na VI Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „I Ty zostaniesz Pitagorasem”, który odbędzie się 18 maja 2007r. o godz. 9.30 w PSP nr7 w Opolu, nasza szkołę będą reprezentowali: Tomasz Okos i Jan Brzeżański.

Uzupełnienie

     Na VI Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „I Ty zostaniesz Pitagorasem”, który odbył się 18 maja 2007r. o godz. 9.30 w PSP nr7 w Opolu, naszą szkołę  reprezentowali: Tomasz Okos uczeń klasy III b, który zajął III miejsce i Jan Brzeżański uczeń klasy III a, który zajął V miejsce w tym konkursie.

Opiekunem uczniów była p. Krystyna Kaszubska.

 

Opracowała: Krystyna Kaszubska

do góry

SZKOLNY KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH - „MAŁY OMNIBUS”

odbył się 13.04.2007r.

I. CELE KONKURSU

1. Rozwijanie zainteresowań otaczającym światem.

2. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

3. Bogacenia słownika uczniów.

4. Zainteresowanie literaturą popularnonaukową.

5. Praca z uczniem zdolnym.

II. UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas trzecich.

Każda klasa zgłosiła dwóch uczestników.

III. ETAPY KONKURSU

Etap szkolny – wybór uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w drugim etapie.

Etap międzyszkolny – finał konkursu odbędzie się dnia 27.04.2007r. w PSP nr 7 w Opolu.

IV. ZASADY KONKURSU, SPOSÓB OCENIANIA, NAGRODY

Zasady:

Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania z różnych dziedzin: życie społeczno-przyrodnicze, kultura, sztuka, matematyka, itp.

Zadania miały formę zagadek, układanek, odpowiedzi na pytania, podpisów do ilustracji.

Ocenianie:

Uczniowie byli oceniani indywidualnie. Punktowane były poszczególne zadania. Suma zdobytych punktów zadecydowała o zajętym miejscu.

Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

WYNIKI KONKURSU

1.Tomasz Okos kl. III b

2. Patryk Kuc kl. III a

3.Bartosz Skibiński kl. III b

4. Jan Brzeżański kl. III a

Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą.

Na konkursie międzyszkolnym, szkołę będzie reprezentował: Tomasz Okos.

Opiekunem ucznia będzie p. Jolanta Kościanowska

Opracowała : Krystyna Kaszubska

do góry

KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

     W dniu 30.03.2007 roku odbył się szkolny konkurs recytatorski, w którym wzięli udział przedstawiciele klas I – III wyłonieni w eliminacjach klasowych.   Organizacją konkursu zajęły się p. E. Drajewicz, A.Kochanowska zaś w skład komisji oceniającej wchodziły panie: A. Matukin – Pakuszyńska, A. Oleszczuk – Biernacka, E. Drajewicz, J. Wołk.

 

Lista uczniów biorących udział w konkursie recytatorskim  

     Klasa I a

1.      Agnieszka Martuszka „Kłamczucha” - Jan Brzechawa

2.      Jakub Tomanik „Samochody” - B. Paradowska

3.      Paweł Widera „Chciwa Baba” - autor nieznany

     Klasa I b

1.      Filip Witola „Na straganie” - Jan Brzechwa

2.      Nikola Palak „Koziołeczek” - Jan Brzechwa

3.      Agata Sachoń „Pomidor” - Jan Brzechwa

     Klasa II a

1.      Daria Gordzielik „Smok” - Julian Tuwim

2.      Łukasz Kosmal „Pomidor” - Jan Brzechwa

3.      Zuzia Rybak „Czekolada” - Danuta Wawiłow

     Klasa II b

1.      Grzegorz Okos „Chrzan” - Jan Brzechwa

2.      Aleksander Harlak „Sum” - Jan Brzechwa

3.      Paulina Skrzypczyk „Jak rozmawiać trzeba z psem” - Jan Brzechwa

     Klasa III a

1.      Konstancja Przybylska - „Ballada o złym czarowniku i uwięzionej radości” - Wiera Badalska

2.      Aleksandra Wilk „Ptasie plotki” - Julian Tuwim

3.      Weronika Wolny „Kłamczucha” - Jan Brzechwa

     Klasa III b

1.      Patrycja Woźniak „Kłamczucha” - Jan Brzechwa

2.      Magdalena Drej „Samochwała” - Jan Brzechwa

3.      Aleksandra Nessmann „Polska moja ojczyzna” 

 

Zwycięzcami zostali:

W klasach I – Agnieszka Martuszka, Filip Witola, Nikola Palak, Jakub Tomanik.

W klasach II – Łukasz Kosmal, Aleksander Harlak, Zuzia Rybak.

W klasach III – Konstancja Przybylska, Aleksandra Wilk, Weronika Wolny.

     Na międzyszkolnym konkursie 21.04 w PSP nr 20 w Opolu reprezentować naszą szkołę będę:

v     Agnieszka Martuszka

v     Łukasz Kosmal

v     Konstancja Przybylska

Powodzenia!

Zdjęcia tutaj.

       Opracowały: A. Kochanowska

                                                                                          A. Matukin – Pakuszyńska

do góry

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

     Dnia 29 marca 2007 r w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny uczniów klas III.
Klasę III a reprezentowali:
Patryk Kuc
Konstancja Przybylska
Weronika Wolny
Aleksandra Wilk
Damian Zając

Klasę III b reprezentowali :
Aleksandra Nessmann
Paulina Nowak
Michał Matysek
Tomasz Okos
Szymon Rother

W Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym uczniów kl. III naszą szkołę będzie reprezentować Patryk Kuc z kl.III a i Aleksandra Wilk z kl. III a .
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia.


                                                       Organizatorzy: Ewa Drajewicz
                                                            Jadwiga Wołk
 

 do góry

   W dniu 20.01.2007r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w eliminacjach miejskich

Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych

zajmując wysokie lokaty :

Joanna Jurkiewicz kl.6b I miejsce

Karol Matejka kl.6b II miejsce

Michał Borger kl.6b VI miejsce.

Wszyscy zostali zakwalifikowani do udziału w konkursie na etapie wojewódzkim.

Nauczyciel uczący –M.Ludynia.

GRATULUJEMY !!!

ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.

do góry

26 IX odbył się konkurs wiedzy przyrodniczej zorganizowany przez GOSPODARZA SZKOŁY – kl. 6c (wych. M. Broniszewska)

WYNIKI KONKURSU PRZYRODNICZEGO

 

Michał Borger 18 p.

Karol Matejka 18 p.

Joanna Jurkiewicz 15 p.

Przemysław Stec 15 p.

Grzegorz Kowalczyk 12 p.

Marcin Zaraś 11 p.

Ada Warzecha 10p

Sandra Sikora 8 p.

Anna Marny-Janusz 8 p.

Tomasz Witola 8 p.

Patryk Kurpierz 7p.

Daniel Skorupa 7p.

Aleksandra Łabędzka 6p.

Karolina Wielgosz 6 p.

Anna Marczykowska 6 p.

Grzegorz Reisebucher 5 p.

Mariusz Zmuda 4 p.

Jonasz Sowada 2 p.

do góry

Konkurs „Śpiewamy kolędy”

     Dnia 28.11. 2006 r w naszej szkole odbył się konkurs śpiewania kolęd zorganizowany przez nauczycielki kształcenia zintegrowanego

A. Kochanowską, A. Oleszczuk- Biernacką , J. Wołk .

W konkursie wzięli udział:

Klasa I a:

Dominika Dycewicz – „Wśród nocnej ciszy...”

Jakub Tomanik – „Przybieżeli do Betlejem...”

Klasa I b:

Krzysztof Łański – „Pójdżmy wszyscy do stajenki...”

Nikola Palak – „W żłobie leży...”

Klasa II a:

Zuzanna Rybak – „Jeden dzień w roku...”

Daria Gordzielik – „Wśród nocnej ciszy...”

Klasa II b:

Grzegorz Okos – „Oj maluśki...”

Paulina Skrzypczyk – „Świeć gwiazdeczko...”

Klasa III a:

Konstancja Przybylska – „W żłobie leży...”

Damian Zając – „Przybieżeli do Betlejem...”

Klasa III b:

Daniel Bednarz- „Przybieżeli do Betlejem...”

Michał Matysek – „Przybieżeli do Betlejem...”

 

W skład jury weszły nauczycielki:

I.Brzeżańska

A. Grzesik

M. Nokiel

Wyniki

I m-ce Nikola Palak kl. Ib

II m-ce Dominika Dycewicz kl. Ia

Konstancja Przybylska kl.IIIa

III m-ce Damian Zając kl.III a

W konkursie międzyszkolnym organizowanym przez PSP nr 2 w Opolu naszą szkołę będzie reprezentować Nikola Palak.

Zdjęcia z konkursu (niestety, niezbyt dobrej jakości) do zobaczenia tutaj.

13 grudnia podczas konkursu w PSP nr 24 w Opolu Nikola Palak reprezentowała naszą szkołę. Zdobyła wyróżnienie.

 

 

do góry

 

Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl