PSP nr 24 w Opolu

Strona Główna

 

SZKOLNA IZBA TRADYCJI

Materiały opracowała   Mirosława Broniszewska - opiekun Szkolnej Izby Tradycji przy współpracy C. Mazur

 

     W naszej PSP nr 24 w Opolu – ważne miejsce zajmuje Szkolna Izba Tradycji, która jest prawdziwą skarbnicą wiedzy.

Jej początki sięgają maja 1978 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego dyrektora – Pawła Barczyka i przy pomocy nauczycielki historii Celiny Mazur oraz rodziców i uczniów zgromadzono materiały o przeszłości Groszowic, eksponaty etnograficzne związane z tradycją ziemi śląskiej, a także przedmioty użytkowe, co dało początek istnienia w szkole Izby Tradycji, nazywanej także szkolnym muzeum.

Dyrektor szkoły Anna Prokopowicz, doceniając wartości historyczno-dydaktyczne zbiorów, we wrześniu 1994 roku, podjęła decyzję o przeniesieniu Izby Tradycji do większego pomieszczenia, co umożliwiło wyeksponowanie stałych działów historycznych i dało możliwość tworzenia aktualnych wystaw tematycznych. Opiekę nad zbiorami Izby Tradycji powierzyła Mirosławie Broniszewskiej. W nowym układzie Izby Tradycji wyodrębniono następujące działy tematyczne:

  1. Archeologia Groszowic
  2. Kultura ludowa Groszowic
  3. Historia szkoły
  4. Historia regionu opolskiego
  5. Martyrologia Polaków z działalnością ZPwN

   1.  Archeologia Groszowic

            Wykopaliska archeologiczne są niepodważalnym źródłem tajemnic życia i dziejów naszych przodków. Odkrycia archeologiczne ujawniają nieznane dotąd realia, których rozwiązywanie rzuca szersze światło na struktury życia dawnych mieszkańców ziemi opolskiej. Na (przypadkowo odkrytym podczas prac polowych) wykopalisku w Groszowicach opolscy archeologowie znaleźli groby popielnicowe, jamowe i szkieletowe obficie wyposażone w dodatki: naczynia srebrne i brązowe, ozdoby, rogi do picia, monety, zapinki żelazne, krzesiwa, a także groty oszczepów.

Znaczna część eksponatów została umieszczona w opolskim muzeum, ale niektóre zdeponowano w Szkolnej Izbie Tradycji. Powstała ekspozycja „Groszowice w świetle wykopalisk”.

 

 

2.  Kultura ludowa Groszowic

           Symboliczna makieta chaty śląskiej przed, którą siedzą „starzykowie” wprowadza nas do śląskiego domu. Tu znajdujemy sprzęty i maszyny używane do pracy w kuchni, obejściu i polu. Podziwiając stare książki, modlitewniki, czy szkolne tabliczki, uświadamiamy sobie, jak ważną rolę w domu pełniła kobieta, która ciężko pracując nie tylko w domu, zagrodzie, ale i  w polu, potrafiła strzec domowego ogniska i wychowywać dzieci w poszanowaniu tradycji i zwyczajów śląskich.

Dział ten uzupełniony jest ekspozycjami „Moje imię w gwarze śląskiej”, „Groszowice dawniej i dzisiaj”, „Typowe powiedzenie śląskie,” „Groszowickie kapliczki”.

 

 

 

 

 

 


3. Historia szkoły

         W tym dziale wyeksponowano : „Kroniki szkolne”, „Księgi protokołów z rad pedagogicznych”, galerię fotografii  uczniów i nauczycieli, „Historię szkolnictwa na terenie Groszowic do 1995r”itp. 

   Pierwsze wzmianki o szkolnictwie na terenie Groszowic pochodzą z 1687 roku. Szczegółowe informacje znajdziemy w kronikach szkolnych i zdjęciach pamiątkowych, upamiętniających najstarszych nauczycieli i uczniów.

Na bazie tych dokumentów śmiało można stwierdzić, że nasza szkoła, jako wspólnota społeczna jest szkołą wielopokoleniową. Nasi dawni uczniowie – dziś rodzice – przyprowadzają tu dzieci. Ich dziadkowie z sentymentem wspominają dawne, swoje uczniowskie spędzone tu lata. Porównują warunki nauki swoje i swoich wnuków. Oni pamiętają szkołę, która mieściła się aż w trzech budynkach szkolnych. Opowiadają o wydarzeniach szkolnych, które współcześnie obchodzone są już jako tradycje szkolne. Wiedzą, że ta szkoła w środowisku jest centrum życia społecznego, kulturalnego i sportowego. Ona cementuje całe tutejsze społeczeństwo.

 

 O historii tej szkoły dowiesz się więcej tutaj.

    

 

4.  Historia regionu opolskiego

           Historię regionu opolskiego możemy poznać studiując stare i współczesne mapy  regionu, oglądając ekspozycje zawierające zdjęcia i  informacje o współczesnej Opolszczyźnie, analizując „Kalendarium Opolskie”, które udowadnia fakt, że życie – historia toczy się kołem, bez względu na czas i z nim związane wydarzenia.

 

 

    5.  Martyrologia Polaków z działalnością ZPwN

        Tragiczną a jednocześnie heroiczną kartą w życiu Ślązaków był czas, kiedy ziemię śląską traktowano jak przysłowiową „kartą przetargową” Patrząc na dawne mapy Polski     i Śląska, czytając „Prawdy Polaków”, poznając dokumenty umieszczone w gablotach poznajemy ludzi (m.in. patrona naszej ulicy W. Gorzołkę)  i wartości wg, których żyli,  a które są i dzisiaj wiecznie żywe. To pozwoliło im przetrwać.

 

 

 

 

     Zapraszamy do zwiedzania naszej Szkolnej Izby Tradycji podczas festynów szkolnych      i dni otwartych szkoły, a także w innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( tel. 077 456-37-14 M. Broniszewska).