Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

im. Przyjaźni Narodów Świata

Strona Główna  |  Socrates Comenius rok szk. 2004/05

2012/13

2006/07

2007/08

2008/09

 

Rok szkolny 2012/13

Blog Comeniusa

filmy

Program ,, Uczenie się przez całe życie”

   Po raz kolejny przystępujemy do realizacji projektu ,,Our way… Your way – European way” (,,Nasza droga do wspólnej Europy”), dzięki temu, iż FRSE w Warszawie pozytywnie rozpatrzyła nasz projekt i przyznała nam dofinansowanie w  kwocie 20.000 Euro na jego realizację.

   Szkoły, z którymi realizujemy wspólny projekt to:

·         Blewbury Endowed C of E Primary School (Blewbury, Anglia) – koordynator projektu

·         Hans Alfred Keller – Schule Gemeinschaftsgrundschulke Siegburg Deichhaus (Siegburg,  Niemcy) – szkoła partnerska

·         Istituto Comprensivo G. Battaglini (Martina Franca, Włochy) – szkoła partnerska

Czego dotyczy projekt ,, Nasza droga do wspólnej Europy”?

   Cztery europejskie szkoły (polska, angielska, włoska, niemiecka) odkrywają różnorodność kultur europejskich, koncentrując się w szczególności na sztuce, tradycjach i obyczajach, literaturze, grach i zabawach,  tańcach, obchodzonych świętach i żywności charakterystycznej dla danego kraju.

Wspólnie zastanawiają się nad aspektami, które nas różnią, ale też zauważają cechy wspólne.

Młodzież i dzieci  biorące udział w projekcie starają się również rozwijać i tworzyć nowe pomysły np. tworzą nową książkę, potrawę lub grę czy zabawę, łącząc ze sobą różne kultury i zwyczaje.

W dniach 11- 17. 03. 2013 8 uczniów i 4 nauczycieli odwiedzi szkołę partnerską we Włoszech, a w maju będziemy gościć wszystkie szkoły partnerskie w Opolu.

Zapraszamy do lektury... i oglądania ciekawych fotek dotyczących realizacji projektu.

Oto adresy internetowe szkół partnerskich:

  Wielka Brytania  http://www.blewbury.oxon.sch.uk/

 

 

  Włochy http://icgbattaglini.altervista.org/

  Niemcy http://www.hansalfredkellerschule.de/startseite/index.php?rubric=Startseite

 

 

                                                                 Szkolny koordynator projektu: Aneta Teper-Ćwirko

 

 


           

Zrealizowany przez nas projekt

,, Wspólnie ku lepszej przyszłości” został uznany jako

 PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI!!!

 

JESTEŚMY Z TEGO BARDZO DUMNI!!!

 

Poniższe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która znajduje się w Warszawie (dzięki otrzymanym od niej środkom finansowym mogliśmy realizować projekt ,,Wspólnie ku lepszej przyszłości”

Co to znaczy „projekt będący przykładem dobrej praktyki”?

Dwa razy w roku oceniamy Państwa raporty merytoryczne. Po pierwszym roku realizacji projektów analizujemy raporty postępów – już wtedy staramy się wyłonić projekty wysokiej jakości, innowacyjne w treści, trwale wpływające na szkolną czy przedszkolną rzeczywistość.

Następny krok to ocena raportów końcowych. Projekty z najwyższą liczbą punktów otrzymują status „przykładów dobrej praktyki”. Kryteria, którymi się kierujemy, to innowacyjność, realizacja celów zaplanowanych na etapie wnioskowania o dofinansowanie, zapewnienie trwałości efektów projektu, wpływ na uczniów, nauczycieli, społeczność lokalną.

Na naszej stronie internetowej podajemy informację o najwyżej ocenionych projektach – wraz z linkami do stron internetowych, adresów e-mail czy danych kontaktowych danej szkoły lub placówki edukacyjnej. Po uzupełnieniu przez Państwa tzw. „kart dobrej praktyki”, zamieszczamy bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych projektach – nie tylko na stronie internetowej, ale także w wydawanych przez Narodową Agencję publikacjach, materiałach konferencyjnych, biuletynach. Państwo otrzymują od nas listy gratulacyjne, staramy się także zapraszać Państwa na organizowane w ramach programu, imprezy oraz uroczystości.

***

Mamy świadomość, że sprawozdania nie zawsze w pełni oddają istotę zrealizowanych przez Państwa działań. Dlatego oprócz oceny przesyłanych przez Państwa raportów, staramy się innymi sposobami dotrzeć do autorów najlepszych, najbardziej innowacyjnych projektów.

Pomagają nam w tym lokalni koordynatorzy, którzy w ciągu roku szkolnego monitorują realizację projektów w województwach. Od nich otrzymujemy informacje o podjętych przez Państwa, szczególnie interesujących działaniach, nie zawsze ujętych w raportach przesyłanych do Narodowej Agencji.

Innym sposobem na wyłonienie najlepszych praktyk są konkursy na najciekawsze produkty czy sposoby promocji projektów, a więc m.in. konkurs „Comenius w Internecie”. W ramach konkursu nagradzamy te szkoły i placówki edukacyjne, które za pośrednictwem Internetu w ciekawy i skuteczny sposób opowiadają o swoich doświadczeniach z Comeniusem, innymi szkołami, partnerami zagranicznymi, społecznością lokalną. W przyszłości chcielibyśmy także nagradzać najoryginalniejsze sposoby promocji projektów oraz inne, wypracowane przez Państwa produkty.

Już wkrótce na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo opisy najciekawszych, najbardziej innowacyjnych, najwyżej ocenionych projektów. Zależy nam, abyście korzystali ze swoich doświadczeń – często dopiero przyjrzenie się innemu, zakończonemu sukcesem (często wbrew okolicznościom lub napotykanym przeszkodom) projektowi pozwala zobaczyć, jak niewiele potrzeba, aby czerpać radość z międzynarodowej współpracy na rzecz edukacji.

góra 

PROJEKTY OCENIONE JAKO PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI 

PRZEZ KOORDYNATORÓW WOJEWÓDZKICH PROGRAMU COMENIUS

Sugar Beat

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi

ul. Franciszkańska 137, 91-845 Łódź 

Koordynatorka projektu: Iwona Kapela

 

Woda i miasta

Zespół Szkół Łączności im Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Podwale Staromiejskie 51/52, 80-845 Gdańsk

Koordynatorka projektu: Dorota Mroczka

 

Baw się i ucz po europejsku

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy

ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica

www.sp6.olesnica.pl

Koordynatorka projektu: Aleksandra Kudła

 

Miejsca święte i szlaki pielgrzymek w Europie

Zespół Szkół EKOLA Fundacji Oświatowej EKOLA we Wrocławiu

ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław

www.ekola.edu.pl

Koordynatorka projektu: Adriana Kurowska-Mitas

 

Połączeni przez wartości  i  ICT

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Głogowie

ul. Niedziałkowskiego 7 A, 67-200 Głogów

https://pp5.wikispaces.com/

Koordynatorka projektu: Ewa Kurzak

 

Życie nad rzeką w Europie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 Miasta Gdańska –  Gimnazjum nr 6 w Gdańsku

ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk

Koordynatorka projektu: Hanna Pilecka

 

Europa bez barier – EUWIBA

Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy

ul. Szkolna 4, 26-024 Morawica

http://www.morawica.pl/index/wiecej/237.html

Koordynator projektu: Jacek Kuzia

 

Podobieństwa i różnice w mitach i legendach

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej  w Pszczółkach

ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Koordynatorka projektu: Małgorzata  Gregorkiewicz

 

Matematyka dla wszystkich

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach

ul. Wojska Polskiego 7A, 27-200 Starachowice

www.sto.starachowice.org

Koordynatorka projektu: Katarzyna Sasak

 

Ty i ja w środowisku

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Rybniku

ul. Raciborska 260, Rybnik

Koordynatorka projektu: Barbara Bauerek-Matloch

 

Wspólnie ku lepszej przyszłości

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

ul. Gorzołki 4,  45-627 Opole

http://sp24opole.wodip.opole.pl/

Koordynatorka projektu: Aneta  Teper-Ćwirko

 

O ptakach po angielsku

Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy

ul. Budowlana 7-9, 58-100 Świdnica

www.zs1.pl

Koordynatorka projektu: Violetta  Wierzbicka-Kłosiewicz

 

Tradycje bożonarodzeniowe w różnych regionach zjednoczonej Europy

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu

ul. Franciszkańska 13, 41-819 Zabrze

Koordynatorka projektu: Katarzyna Musik

 

Mimo różnic tworzymy wspólnotę

Szkoła Podstawowa nr 46, im. Marii Dąbrowskiej

ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań

Koordynatorka projektu: Anna  Haręźlak-Grześ

 

Szkoła i muzeum nauki

 Gimnazjum nr 1 im. Papież Jana Pawła II w Nowej Dębie

ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

www.gimnazjum1ndeba.neostrada.pl

Koordynatorka projektu: Agnieszka Pazder

 

Przemoc w szkole – wpływ mediów

Zespół Szkół Nr1

ul. Książąt Pomorskich 21/3, 81- 749 Sopot

Koordynatorka projektu: Beata Kapela-Bagińska

 

Uczestnictwo w zjednoczonej Europie a narodowa tożsamość

 IV Liceum Ogólnokształcące im.T. Kościuszki w Toruniu

ul.Warszawska 1/5, 87-100 Toruń

Koordynatorka projektu: Agnieszka Bandrowska

 

Otwieramy europejskie okno  na przyjaźń, komunikację  zrozumienie oraz wiedzę Przedszkole nr 4 w Częstochowie

ul. Witkiewicza 4, 42-207 Częstochowa

Koordynatorka projektu: Małgorzata Imielińska-Malenta

`

Komunikowanie wartości obywatelskich poprzez sztukę

Przedszkole nr 8 w Staszowie Filia z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Kilińskiego 20, 28-200  Staszów

www. przedszkole8.staszow.com

Koordynatorka projektu: Wiesława Czerwiec

 

                                                   informacje przygotowała A. Teper-Ćwirko (szkolny koordynator projektu)

 

    Projekt pt „Wspólnie ku lepszej przyszłości” będzie realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2006/2007 w ramach programu Unii Europejskiej – Socrates – Comenius. Wszyscy uczniowie zostaną włączeni do jego realizacji, a nad całością będzie czuwać szkolny koordynator programu Socrates – Comenius – p. A. Teper-Ćwirko.

     Warto wspomnieć, że szkoła ma możliwość uczestniczenia w w/w projekcie m. in. dzięki uzyskanym środkom na jego realizację od Unii Europejskiej w kwocie 1300 Euro.

     Projekt „Wspólnie ku lepszej przyszłości” jest głównie skierowany do dzieci, które przygotowują się    do przyszłości jako kompetentni, troskliwi obywatele Europy. Aby to zrobić, muszą one poznać własne możliwości i umiejętności. W związku z powyższym :

  1. w pierwszym roku projektu nastąpi wymiana między szkołami informacji na temat: sposobów kształtowania sprawności fizycznej, zdrowego odżywiania się i postawy życiowej;

  2.  W drugim dzieci będą się koncentrować na poznawaniu własnego środowiska, tradycji, zwyczajów      i świąt oraz tego, w jaki sposób w/w formy urozmaicają ich życie. Dzieci z poszczególnych szkół wymienią się swoimi doświadczeniami z partnerami zagranicznymi, co pozwoli głębiej zrozumieć dziedzictwo kulturowe poszczególnych krajów;

  3.  Ostatni rok projektu będzie koncentrował się na globalnych zagadnieniach takich jak: odpady i ich segregacja, wykorzystywanie energii i zużycie wody. Dzieci będą badały, co mogą zrobić w swoich szkołach, aby zachęcić kolegów do ochrony środowiska naturalnego. Rozpowszechniając wiedzę na w/w temat, przyczynią się do poprawy stanu środowiska. Poprzez rozwój własny, zrozumienie innych kultur i całego świata, dzieci staną się obywatelami w pełni przygotowanymi do przyszłości.

Szkoły realizujące projekt:

  1. Szkoła koordynująca: Blewbury Endowed C of E Primary School

          Miejscowośc: Blewbury

          Kraj: Anglia

          Liczba nauczycieli: 20

Liczba uczniów: 150

Adres internetowy szkoły: http://www.blewbury.oxon.sch.uk/

 

   2.    Miasto: Opole

Kraj: Polska

Liczba nauczycieli: 44

Liczba uczniów: 351

Adres internetowy szkoły: www.wodip.opole.pl/~sp24opole

 

   3.   Szkoła partnerska: Ecole Primaire Publique

Miejscowośc: Riviere Saas Et Gourby

Kraj: Francja

Liczba nauczycieli: 7

Liczba uczniów: 143

 

   4.    Szkoła partnerska: Zakladni Skola

Miejscowośc: Bruntal

Kraj: Czechy

Liczba nauczycieli: 33

Liczba uczniów: 482

Adres internetowy szkoły: www.zscihelni.cz

 

   5.   Szkoła partnerska: C.E.I.P. Condado de Huelva

Miejscowośc: La Palma del Condado

Kraj: Hiszpania

Liczba nauczycieli: 19

Liczba uczniów: 248

oprac. A. Teper-Ćwirko

góra

Sprawozdanie z realizacji projektu „Wspólnie ku lepszej przyszłości” w ramach programu Socrates-Comenius w pierwszym semestrze roku szkolnego 2006/07

 

W pierwszym semestrze zrealizowano następujące zadania:

1.     Zaprezentowano szkołom partnerskim na płytach CD klasy i nauczycieli, którzy biorą udział w projekcie.

2.     Wysłano informacje o szkole, fotografie klas drogą elektroniczną.

3.     Kontynuowano oraz rozpoczęto nową korespondencję drogą elektroniczną oraz poprzez listy (każdej klasie przydzielono partnerów do korespondencji).

4.     Na zebraniach klasowych przekazano rodzicom informacje o nawiązanych kontaktach ze szkołami z zagranicy.

5.     Stworzono w szkole kącik Comeniusa, uzupełniano go na bieżąco.

6.     Rozpoczęto pracę nad zagadnieniem – zdrowy styl życia : wykonano kalendarze prezentujące cwiczenia na różne pory roku, dni tygodnia (opublikowano kalendarz na gazetce szkolnej).

7.     Odbyło się spotkanie robocze we Francji, na którym podsumowano dotychczasowe działania i zaplanowano dalszą współpracę.

8.     Zaprojektowano kartki bożonarodzeniowe i wysłano je do wszystkich szkół partnerskich.

9.     Zorganizowano Dzień Rodziny pod hasłem „Atmosfera świąteczna i jej wpływ na zdrowie psychiczne”.

10.  Nagrano film prezentujący tradycyjne polskie potrawy, wysłano go do szkoły w Szwecji – szkoły odpowiedzialnej za przygotowanie filmu prezentującego tradycyjne potrawy wszystkich szkół partnerskich biorących udział w projekcie „Wspólnie ku lepszej przyszłości”.

 

Podsumowania wizyty roboczej we Francji, która miała miejsce od 14-20 XI 2006 r.:

Głównym celem wizyty było:

  • Poznanie nauczycieli i dyrektorów nadzorujących realizację projektu „Wspólnie ku lepszej przyszłości”.
  • Obserwowanie codziennej pracy w szkole partnerskiej w Riviere Saas Et Gourby.
  • Podsumowanie zrealizowanych zadań i ustalenie szczegółów dotyczących dalszej współpracy.

 

góra

Rok szkolny 2007/08

Wizyta w Blewbury

     W dniach 5-10 marca delegacja nauczycieli i uczniów naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu, które odbyło się w Anglii.

Siedmioro uczniów było goszczonych w domach tamtejszych uczniów. Podczas pobytu wszyscy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach w szkole, obserwowania pracy dzieci i nauczycieli. Była to też okazja do porównań szkoły polskiej i angielskiej. Zaprezentowano przygotowane zabawy i tańce, wspólnie ich się uczono. Zwiedziliśmy Blewbury, które jest uroczą angielską wioską, z pięknymi posiadłościami.

Zorganizowano wspólną wycieczkę do Oxfordu, gdzie zwiedziliśmy miasto i Oxford University Museum of Natural History oraz Christ Church, gdzie były kręcone filmy o Harrym Potterze.

Niewątpliwą atrakcją naszego pobytu było zwiedzanie Londynu, a w nim obejrzenia m.in. Pałacu Buckingham, Hyde Parku, oceanarium, przejażdżka London Eye, londyńskim metrem i piętrowym autobusem, zasmakowaliśmy również prawdziwej angielskiej pogody.

Wspomnienia uczniów

     Dzięki realizacji projektu "Wspólnie ku lepszej przyszłości " spędziłem sześć dni w Anglii.

    Podróż rozpoczęła się w środę  5 marca 2008 r. O 6:00 był wylot z lotniska Katowice Pyrzowice,             a ok. 7:30 czasu lokalnego wylądowaliśmy na lotnisku London Luton. Stamtąd  pojechaliśmy do miejscowości Blewbury. Spędziliśmy tam cztery dni. Spotkaliśmy się z rodzinami, u których mieszkaliśmy. Nasza rodzina miała na nazwisko Fletcher, a ich imiona to : Piran (ojciec), Kathryn (matka), Benedict (starszy syn), Rhiannon (córka), Aidan (młodszy syn). Mieszkają w niedużym domu, który nazywa się "Sine Domine". Mieliśmy z uczniami szkoły "Blewbury Endowed Church of England Primary School " zajęcia od 8:00 do ok. 15:00 czasu lokalnego. Szkoła mieści się w budynku parterowym. Jest tam sześć klas. Bardzo mnie zaskoczył system nauczania. Klasa II uczyła się przy nas jednego słowa polskiego. Było to słowo "Witajcie". Nie było tam tak wielu przedmiotów jak u nas.  Do tej szkoły chodzą dzieci w wieku 4-10 lat.  W czwartek były zawody sportowe, a w piątek apel, na którym pokazywaliśmy dwa tańce. Sobota to był dzień wyjazdu do Oxford. Dużo czasu spędziliśmy w "Oxford University Museum of Natural History ". Drugie śniadanie spożyliśmy w kościele "St Michael at the Northgate". W niedzielę rano nasza cała grupa spotkała się pod szkołą .Pożegnaliśmy się z rodzinami i po kilku minutach wyjechaliśmy z Blewbury.  Ok. 14:00 dojechaliśmy do Londynu. Zatrzymaliśmy się w "Queens Hotel  London". Był to hotel trzygwiazdkowy. Po 30 minutach wyjechaliśmy Autobusem linii 249 i metrem na miasto. Całe popołudnie i wieczór spędziliśmy w Hyde Parku, na Millenium Wheel i w salonie gier. Następnego dnia pojechaliśmy do oceanarium w pobliżu Millenium Wheel. Po wyjściu z budynku złapała nas burza. Ok. godziny 14:00 wyjeżdżaliśmy na lotnisko Londyn Luton. Wystartowaliśmy o 20:40 czasu lokalnego  a wylądowaliśmy o 23:50. Te sześć dni było dla mnie bardzo ciekawe. Blewbury - małe miasteczko doskonałe do spacerów, spacer po Oxfordzie, spacer po Londynie, 45-minutowa jazda na Millenium Wheel (inaczej London Eye), Muzeum Historii Natury, Hyde Park, Buckingham Palace, London Underground(Londyńskie Metro), piętrowe autobusy. TO wszystko sprawia, że chcę jeszcze raz wrócić do Anglii, lecz nie na sześć dni  tylko na czternaście dni i to razem z rodziną.

Oskar Wajda kl. VI b

 ''Wspólnie ku lepszej przyszłości''

Dnia 5.05.08r. wraz z panią dyrektor J. Ślemp, p. A. Teper-Ćwirko, p. A.Oleszczuk-Biernacką i 7 uczniami wyleciałam do Anglii, aby realizować projekt ''Wspólnie ku lepszej przyszłości''. Projekt polegał na tym ,że dzieci ze szkół partnerskich spotkały się w celu poznawania siebie, swojego języka oraz swoich zwyczajów.

Po przylocie na lotnisko London-Luton pojechaliśmy małym busem do miasteczka Blewbury, w którym znajdowała się  szkoła.

Przybyli również uczniowie z Francji, Czech i Szwecji. Po zapoznaniu się z rodzinami angielskimi udaliśmy się do ich domów. Rozpakowałyśmy się, zjadłyśmy obiad, a następnie grałyśmy w gry na video. Często wspólnie z nimi wymienialiśmy się opowiadaniami o naszych kulturach i obyczajach.

W kolejnych dniach rano przychodziliśmy do szkoły i obserwowaliśmy naukę naszych kolegów, a po południu nasza angielska rodzina zabierała nas do McDonalda, na kręgle, na basen, aby umilić nam spędzany tam czas. Trzeciego dnia pobytu wyruszyliśmy na wycieczkę do Oxfordu. Zwiedziliśmy m.in jadalnię, w której kręcony był Harry Potter. Następnego dnia wyjeżdżaliśmy z miasteczka Blewbury, ponieważ mieliśmy jeszcze do zrealizowania 2-dniową wycieczkę do Londynu. W Londynie zwiedziliśmy naszym zdaniem najciekawsze obiekty. Były to m.in. Big Ben ,Oceanarium,Pałac księżnej Diany oraz London Eye.

Myślę, że ta wycieczka była bardzo udana i wiele nas nauczyła.

Martyna Andrzejczak kl. VIc

 

     Dzięki programowi "Wspólnie ku lepszej przyszłości" mogłam pojechać do Anglii.

     Dnia 5 marca 2008 roku o godzinie 2.30 razem z koleżankami i kolegami oraz naszymi opiekunkami pojechaliśmy busem na lotnisko do Katowic. O godzinie 6.00 samolot wystartował. Lot trwał około dwóch godzin i było to dla mnie wielkie przeżycie, ponieważ leciałam po raz pierwszy. Wylądowaliśmy na lotnisku London Luton. Kiedy odebraliśmy bagaże wsiedliśmy do busa, który zawiózł nas do szkoły w Blewbury. Po lekcjach spotkaliśmy się z rodzinami, u których mieliśmy zamieszkać i po krótkim przywitaniu udaliśmy się do domów. Państwo Brooks - tak nazywali się nasi nowi opiekunowie - mieszkali obok szkoły. Mama miała na imię Trish, tato Bob, a dzieci Grace i George. Grace zaprowadziła Martynę, Kasię i mnie do pokoju , w którym miałyśmy zamieszkać, a po chwili zostałyśmy zaproszone na kolację. Kiedy zjadłyśmy poszłyśmy spać, bo po podróży i wielkich przeżyciach poczułyśmy się bardzo zmęczone.

     Następnego dnia zjadłyśmy śniadanie i poszłyśmy do szkoły. Był to dzień sportowy i wszyscy uczniowie brali udział, w różnych zawodach. Po lekcjach pani Brooks zawiozła nas na basen, a później do Mc Donaldsa. I tak upłynął drugi dzień pobytu w Blewbury.

      Trzeciego dnia w szkole pokazywaliśmy nasze tańce. Przygotowaliśmy poloneza i siedmiokroczka. Byliśmy stremowani, ale jakoś nam się udało zatańczyć.

Po południu pani Trish zabrała nas do kręgielni, a później Grace oprowadziła nas po Blewbury.

       Czwartego dnia czyli w sobotę pojechaliśmy całą grupą na wycieczkę do Oxfordu. Zwiedziliśmy muzeum, a także jadalnię, w której nagrywany był Harry Poter.

Wieczorem musiałyśmy się pakować, bo następnego dnia rano wyjeżdżaliśmy do Londynu. Trochę było nam smutno kiedy rano żegnałyśmy się z "naszą" rodziną, na szczęście powymieniałyśmy się numerami telefonów     i może kontakt się nie urwie.

Pod szkołą wsiedliśmy do busa i po dwugodzinnej podróży przyjechaliśmy do hotelu w Londynie. Chwilę odpoczywaliśmy, a potem poszliśmy zwiedzać "Central Park", który jest największym parkiem w Londynie. Zobaczyliśmy również pałac królowej, Big Bena, a także byliśmy na London Eye, z którego podziwialiśmy rozległą panoramę Londynu.

W poniedziałek po śniadaniu poszliśmy do oceanarium, w którym zobaczyliśmy wiele gatunków ryb, płaszczek, żółwi i innych żyjątek morskich. Poruszaliśmy się po Londynie różnymi środkami transportu min. metrem, pociągiem i piętrowym autobusem. Około godziny siedemnastej pojechaliśmy na lotnisko. Nie mogłam się doczekać kiedy będę w domu. Około północy wylądowaliśmy na lotnisku w Katowicach, a w Opolu byliśmy o 1.30.

Nareszcie mogłam się położyć we własnym łóżku.           

                                                                                              Daria Weron

                                                                                              Kl. VI c

     Dnia 5 marca 2008 roku pojechałam wraz z Martyną Andrzejczak, Darią Weron, Oliwierem Wiśniewskim, Michałem Cebulą, Józkiem Matejką i Oskarem Wajdą do Anglii. Do Anglii pojechali również nasi opiekunowie: pani Aneta Teper - Cwirko, Barbara Szwach, Agata Oleszczuk- Biernacka i pani dyrektor Jolanta Ślemp.

Gdy przylecieliśmy do Anglii przywitaliśmy się z rodzinami i poszliśmy z nimi do domu. W tym dniu rodzina zabrała nas na basen.

     Następnego dnia rano poszliśmy do szkoły w Blewbury. W szkole nasza grupa zaprezentowała tańce narodowe, które przygotowała pani Barbara Szwach.   Po powrocie ze szkoły pojechaliśmy na kręgle.     Trzeciego dnia naszego pobytu w Anglii, pojechaliśmy na wycieczkę do Oxfordu. W Oksfordzie zwiedziliśmy jadalnię, gdzie był kręcony film Harry Potter oraz muzeum.

     Czwartego dnia pożegnaliśmy się z rodzinami u których mieszkaliśmy  i pojechaliśmy do Londynu.             W Londynie zwiedziliśmy między innymi London Eye, Hyde Park- największy park w Londynie oraz oceanarium.

     Po dwóch dniach spędzonych w Londynie pojechaliśmy na lotnisko i wróciliśmy do Polski. Do Opola wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.

 Kasia Stachowicz

                                                                                                      Klasa 6c

 zdjęcia

góra

Wizyta w Polsce

     W dniach od 01.06.08 – 06.06.2008 mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole aż 18 zagranicznych gości z 4 krajów: Anglii, Francji, Szwecji, Czech.

Celem wizyty była praca nad projektem ,, Wspólnie ku lepszej przyszłości”, który realizujemy od 2006 roku.

Nasi goście mieli możliwość wziąć udział w lekcjach i innych zajęciach organizowanych na terenie szkoły, zobaczyć jak bawimy się na festynie szkolnym. Nasi partnerzy zwiedzili również Opole (m. in. Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach), Kraków, zamek w Brzegu, Wrocław.

   Po wizycie dowiedzieliśmy się, że bardzo podobała im się nasza szkoła i miejsca, które zobaczyli w Polsce.

Dzieci angielskie powiedziały nawet, że chętnie zostałyby dłużej…

Dziękujemy bardzo uczniom i ich rodzinom (p. Matejka, p. Weron, p. Wiśniewscy, p. Żwak) za serdeczne przyjęcie dzieci angielskich i czeskich w swoich rodzinach oraz za zorganizowanie im czasu wolnego.

 zdjęcia

 

Rok szkolny 2008/09

   Wizyta we Francji

  Moja przygoda z Francją

Autor: Bartek Skibiński

Dzień I

 

     Moja podróż zaczęła się 13 października. O godzinie 7:00 mieliśmy zbiórkę pod szkołą, spod której pojechaliśmy busem na lotnisko do Wrocławia. Z lotniska polecieliśmy do Londynu samolotem linii Ryanair.   Lot trwał ok. 1,5 godziny. Była to moja pierwsza podróż samolotem. Z lotniska pojechaliśmy autobusem        do hotelu. Po chwili odpoczynku poszliśmy ,,na miasto''. Wpierw poszliśmy do McDonalda, żeby cos zjeść, następnie poszliśmy zrobić małe zakupy i pozwiedzaliśmy trochę miasto. Kiedy wróciliśmy do hotelu było już bardzo późno.

 

Dzień II

 

     Wstaliśmy wcześnie rano i poszliśmy na ,,angielskie'' śniadanie. Spakowaliśmy my się i pojechaliśmy autobusem na lotnisko. Z Londynu polecieliśmy do Francji do miasta Biarritz. Odebraliśmy nasze bagaże

i pojechaliśmy pod szkołę do małej wioski Rivere. Pod szkołą pożegnaliśmy się z naszymi opiekunkami.          Z rodziną francuską pojechaliśmy do ich domu, który znajdował się 1km od szkoły. W rodzinie tej była trójka dzieci, dwóch chłopców Dylan i Lucas, a ich mała siostrzyczka miała na imię Amaya. Z rodziną porozumiewaliśmy się w języku angielskim. Po przyjeździe do ich domu wybraliśmy się do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie na dużym, zielonym terenie chodziły sobie krowy, konie i sarny. Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń.

 

Dzień III

 

     W tym dniu dzieci z Francji nie miały lekcji w szkole. Rodzice zorganizowali nam wycieczkę do miasteczka Dax. W miasteczku tym obejrzeliśmy jego najciekawsze miejsca, byliśmy na arenie, na której są pokazy walki byków. Widzieliśmy fontannę, z której wypływa woda termalna o temperaturze ok. 60˚C. Podziwialiśmy również piękny park. W tym dniu mogliśmy bliżej poznać rodzinę francuską.

 

Dzień IV

 

     Ten dzień był dla nas bardziej męczący, ponieważ braliśmy udział w zajęciach szkolnych. Razem

z Tomkiem przedstawiliśmy referat na temat ekologii. Po pobycie w szkole pojechaliśmy na wycieczkę nad Ocean Atlantycki. Mimo, że było chłodno i padał deszcz nie mogliśmy odmówić sobie tej przyjemności żeby zamoczyć nogawki.

 

Dzień V

 

     W następnym dniu pożegnaliśmy rodzinę francuską i wyruszyliśmy w dalszą podróż. Teraz czekała nas kolejna niespodzianka - podróż pociągiem TGV. W przeciągu kilku godzin pokonaliśmy kilkaset kilometrów. Podczas jazdy  nie czuło się dużej prędkości. Po przyjeździe do Paryża i rozpakowaniu się w hotelu poszliśmy zwiedzać to piękne miasto. Obejrzeliśmy Łuk Tryumfalny, Wieżę Eiffla, obejrzeliśmy z zewnątrz katedrę Notre Dame. Wieczorem zwiedzaliśmy ulice Paryża.

 

Dzień VI

 

     W tym dniu wracaliśmy już do naszych domów.

Najpierw czekała nas podróż pociągiem potem autobusem na lotnisko. Następnie kolejna podróż samolotem   do Katowic i busem do Opola, gdzie czekali już na mnie stęsknieni rodzice.

 

    Była to podróż mojego życia, podczas której doznałem wielu rożnych wrażeń i zwiedziłem wiele ciekawych miejsc. Podróż ta na długie lata zostanie w mej pamięci.

Tomasz Okos z klasy Vb opowiada o pobycie w szkole partnerskiej we Francji

   13 października 2008r. wczesnym rankiem wyjechaliśmy małym busikiem na lotnisko do Wrocławia, skąd następnie odlecieliśmy do Londynu. Tam lotnisko było dużo większe niż u nas.

   Gdy odebraliśmy bagaże, znaleźliśmy autobus, którym dojechaliśmy do hotelu. Po chwili odpoczynku, wyruszyliśmy na wieczorne zwiedzanie Londynu. Rano busem dojechaliśmy na lotnisko, skąd mieliśmy odlecieć do Biarritz, małej miejscowości w południowo-zachodniej części Francji. Na lotnisku czekała na nas taksówka, którą dojechaliśmy do szkoły partnerskiej w Riviere Saas Et Gourby. Gdy tam dotarliśmy, uczniowie właśnie kończyli lekcje. Po krótkim zapoznaniu się z uczniami i nauczycielami, przyjechała mama jednego z uczniów. Ja z kolegą Bartkiem pojechaliśmy do ich domu, a panie (J. Ślemp, A. Ćwirko,               B. Szwach, K. Żwak) do hotelu. Chłopak, u którego byliśmy, nazywał się Lukas, jego mama Sandra.                

   Gdy dojechaliśmy do domu, poznaliśmy resztę rodziny. Miał dwójkę rodzeństwa: brata Daylana, siostręAmayc, a ich tata nazywał się Juan. Rodzina była bardzo miła, gościnna i zawsze dbała, byśmy się nie nudzili, np. pojechaliśmy zwiedzać pobliskie miasto DAX, czy zobaczyć wybrzeże oceanu Atlantyckiego, ale nie kąpaliśmy się, bo woda była zimna i padał deszcz. Ale najważniejszym dniem był 16 październik, wtedy zapoznaliśmy się z dziećmi z Anglii i Szwecji, a także z paniami z Czech. Głównym tematem rozmów była ekologia. Każdy kraj przedstawiał wcześniej przygotowane propozycje działań ekologicznych po angielsku, a następnie wspólnie wybieraliśmy kilka najlepszych pomysłów, które zastosujemy w naszej szkole:

- przyklejanie małych karteczek z ,,przypominaczami" o gaszeniu światła i zakręcaniu wody

-zastosowanie osobnych pojemników na papier, plastiki i szkło

-zamontowanie pojemników na wodę deszczową

     Następnego dnia rano (już z paniami) pojechaliśmy do miasta DAX na stację kolejową, skąd mieliśmy odjechać pociągiem TGV do Paryża. Jechaliśmy bardzo szybko, momentami nawet 300 km/h, więc dotarliśmy w niecałe 5 godzin. W Paryżu zwiedzaliśmy Łuk Triumfalny, Katedrę Notce Dame i wieżę Eiffla. Po spędzeniu nocy w hotelu wylecieliśmy do Katowic, a tam czekał na nas bus, którym powróciliśmy do Opola.

 

góra

Sprawozdanie z realizacji programu Socrates-Comenius

 w I semestrze roku szkolnego 2008/09

Zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Uczniowie ustalili, jakie działania mogą być przeprowadzone w naszej szkole oraz w szkołach partnerskich w Anglii, Szwecji, Francji, Czechach w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.

2. W/w zadania zostały zaprezentowane przez 2 uczniów: Bartosza Skibińskiego kl. 5b i Tomasza Okosa kl. 5b w języku angielskim na Pierwszym Międzynarodowym Spotkaniu Małych Ekologów w szkole partnerskiej w Riviere Saas Et Gourby we Francji.

3. Przygotowano wizytę w szkole partnerskiej we Francji.

4. W miesiącach IX-XI odbyła się kontrola finansowa projektu.

5. Uzupełniono stronę internetową projektu ,, Wspólnie ku lepszej przyszłości".

6. Przygotowywano na bieżąco gazetki ścienne nt realizacji projektu, m.in. gazetki o tematyce: ,,Moje wspomnienia po wizycie w partnerskiej szkole we Francji", ,,Partnerska szkoła w Anglii", ,,Święta Bożego Narodzenia w krajach partnerskich", ,,Kartki świąteczne od kolegów z Francji".

7. Przed Świętami Bożego Narodzenia wysłano kartki świąteczne wykonane przez naszych uczniów do wszystkich szkół partnerskich.

8. Ustalono, w jaki sposób będą realizowane działania ekologiczne w naszej szkole.

9. Nawiązano współpracę z nowymi krajami: z Finlandią, Portugalią, Hiszpanią, Grecją.

10. Rozpoczęto przygotowania do wizyty roboczej w Czechach i Szwecji.

11. Wykonano album o polskich noblistach w celu zaprezentowania go na spotkaniu roboczym w Szwecji, gdzie każda ze szkół będzie prezentować swoją kulturę, tradycje, język itd.

 

Sprawozdanie przygotowała: A. Teper-Ćwirko (koordynator programu w PSP nr 24)

 góra

Wizyta w Czechach

     5 i 6 marca 2009 roku trzyosobowa delegacja: Aneta Teper-Ćwirko, Agata Oleszczuk- Biernacka            i Jadwiga Wołk wzięły udział w wizycie roboczej w partnerskiej szkole w Bruntalu (Czechy). Głównym celem spotkania było przeanalizowanie, w jaki sposób zadania ekologiczne są realizowane w poszczególnych szkołach partnerskich w Anglii, Francji, Szwecji, Polsce i w Czechach oraz zaplanowanie ostatniej wizyty      w Szwecji, na której zostanie podsumowana realizacja  trzyletniego projektu ,, Wspólnie ku lepszej przyszłości".

A. Teper-Ćwirko

 Zdjęcia

           

                Agata, e-mail: stronapsp24@wp.pl