PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 w OPOLU

IM. PRZYJAŹNI NARODÓW ŚWIATA

adres: 45627 Opole, ul Gorzołki 4, tel./ fax (077)4563714, e-mail: psp24op@interia.pl

Strona Główna

  Darmowe liczniki

SOCRATES COMENIUS  SOCRATES COMENIUS  SOCRATES COMENIUS

 

INFORMACJE OGÓLNE

PROJEKT

PARTNERZY

DZIAŁANIA

ZDJĘCIA

WIZYTY ROBOCZE

 

                         

 

      

 

INFORMACJE OGÓLNE

do góry

       Od 1 września 2004 r. nasza szkoła uczestniczy w realizacji międzynarodowego Programu Socrates Comenius.

COMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

Nadrzędnym celem Programu jest poprawa jakości edukacji we wszystkich krajach europejskich poprzez:

  • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
  • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
  • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;
  • promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
  • promowanie nauki języków obcych;
  • promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
  • podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.

Projekty edukacyjne w ramach Programu Socrates Comenius są realizowane przez zespoły międzynarodowe, gdzie jeden z partnerów musi być z UE, a finansowane są ze środków unijnych.

 

PROJEKT

do góry

Informacje o projekcie 04/PRS/04-0113/P1

Dane dotyczące instytucji:

Nazwa instytucji: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
Adres: ul. Gorzołki 4
  45627 Opole
Region: Opolskie
Telefon: 0048 77 4563714
Fax: 0048 77 4563714

Dane dotyczące projektu:

Tytuł projektu: 541. Five for one. Pięć szkół pracuje wspólnie nad rozwojem kreatywności i sposobów nauczania
Typ projektu: Projekt Rozwoju Szkoły
Okres realizacji projektu: od początku sierpnia 2004 do końca lipca 2005
Rola instytucji w projekcie: Partner
Rok realizacji projektu: 1
Przyznany grant: 4903 euro
Opis projektu: Celem projektu jest: rozwijanie kreatywności uczniów, doskonalenie metod i sposobów zdobywania wiedzy, rozpoznawania oczekiwań uczniów, poznawania nowych sposobów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowania, różnicowania wymagań zgodnie z ich możliwościami intelektualnymi. Uczestnicy stworzą wspólne projekty uwzględniające różnice międzykulturowe, które będą mogły być realizowane we wszystkich szkołach uczestniczących w projekcie. Nauczyciele będą mieli możliwość przedyskutowania metod i form pracy stosowanych w trakcie realizacji wspólnych projektów oraz porównania ich efektów. Produktem końcowym będą dokumenty zawierające komentarze do podejmowanych działań pedagogicznych i wnioski dotyczące promowania kreatywności.

 

PARTNERZY

do góry

Instytucje partnerskie:

Rola instytucji w projekcie Nazwa instytucji Adres Kod pocztowy Miejscowość Region Kraj Decyzja
Coordinator Blewbury Endowed C of E Primary School Westbrook street OX119QB Blewbury   United Kingdom Zaakceptowano
Partner 6th Primary School of Agii Anargyri Spartis and Lycourgou street 13561 Agii Anargyri   Greece Odrzucono: Inne
Partner Scuola Elementare Statale San Mauro Torinese Martiri della Liberta 60 10099 San Mauro Torinese   Italy Odrzucono: Brak wymaganej jakości
Partner Segevangsskolan Segevangsg 4 21227

Malmö

  Sweden Zaakceptowano

        Nasz projekt będzie realizowany przez uczniów i nauczycieli trzech europejskich szkół, w tym naszej.

Głównym koordynatorem projektu jest szkoła w Anglii, a w naszej szkole koordynatorem jest p. Aneta Teper-Ćwirko.

   Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates - Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym, ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

DZIAŁANIA

do góry

       W pierwszym roku realizacji projektu uczniowie naszej szkoły poznają zasady zdrowego żywienia i potrawy charakterystyczne dla Anglii i Szwecji.

      W drugim roku będzie to poznanie zabytków architektury angielskiej i szwedzkiej.

      W trzecim roku - poznanie gier i zabaw popularnych w Anglii i Szwecji.

      Podczas wizyty roboczej w Blewbury w Anglii ustalono, że każda szkoła będzie opracowywać zagadnienie dotyczące zdrowego śniadania.

Podczas zebrania nauczycieli naszej szkoły przydzielono zadania poszczególnym klasom i osobom:

Kl.1b - „Drugie śniadanie”, forma książeczek – odp. p. J. Kościanowska

Kl.2a - „Po co jemy drugie śniadanie – wpływ na poszczególne narządy”, praca plastyczna, odp. p. A. Kochanowska

Kl.3b – „Klasowy bank witamin i ziół na zdrowe śniadanie”, hodowla, przedstawienie, odp. G. Filipowska

Kl.4b – „Jak zachęcić dziecko do jedzenia śniadania w domu”, zestaw rad dla rodziców, odp. p. B. Szwach

Kl.5c – przygotowanie tekstu piosenki, nagranie jej, odp. p. K. Żwak

Kl.6a – „Zdrowe śniadanie”, układanie rebusów, zagadek, krzyżówek, odp. p. A. Wielgosińska

Zespoły korekcyjno-kompensacyjne – krzyżówki, przepisy, odp. p. E. Drajewicz

Świetlica – dekoracja stołu na różne okazje, album, odp. p. I. Brzeżańska

Forum Swobodnej Wypowiedzi – „Witaminy na śniadanie”, prace plastyczne, odp. p. E. Paradowska 

 

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU  SOKRATES COMENIUS rok szk.2004/2005

                                              WRZESIEŃ

 1. Wykonanie prezentacji klas w formie plansz ze zdjęciem klasy wraz z wychowawcą i listą uczniów.

      Dodatkowo, niektóre klasy dołączyły listy o klasie napisane w języku angielskim:

       kl. 2a – wych. A. Kochanowska

       kl. 2c – wych. J. Wołk

       kl. 3a – wych. A. Grzesik

       kl. 5b – wych. A. Ćwirko

                                              PAŹDZIERNIK

 I.

1.     Zorganizowanie we wszystkich klasach -19.10.2004r. – DNIA KOLEKCJONERA ŚMIECI, podczas którego zbierano opakowania po śniadaniach.

2.     Przeprowadzenie ankiety POŻYWIENIE dotyczącej nawyków żywieniowych uczniów z klas młodszych, opracowanej przez panie A. Kochanowską i E. Drajewicz oraz zapoznanie dzieci z jej wynikami.

3.     Zorganizowanie we wszystkich klasach -29.10.2004r.- DNIA BADACZA ŚMIECI, podczas którego uczniowie pod opieką pani A. Oleszczuk-Biernackiej posegregowali zebrane śmieci na tzw. zdrowe i niezdrowe, przeliczyli je, a następnie zrobili z nich na korytarzu wystawkę.

4.     Zorganizowanie zajęć na temat: „Z czym kojarzy Ci się słowo żywność?” (metodą „burzy mózgów” :

Klasa 5a –Aneta Ćwirko

Klasa 5b – Barbara Szwach

5.     Przeprowadzenie ankiety ZDROWE POŻYWIENIE w klasach IV-VI przez panią Monikę Leszyńską, 100 uczestników

6.     Przeprowadzenie zajęć przez panią Szwach „Szukamy symbolu zdrowia, malujemy go z uwzględnieniem waloru barwy.”- klasa 5c

7.     Przeprowadzenie zajęć przez panią B. Szwach „Rodzaje plam, martwa natura ze zdrową żywnością plamami miękkimi”- klasa 4a

II.  Przeprowadzenie sejmików klasowych na temat:

1.     „Pożywienie- jedzenie- z czym się kojarzą oba hasła” oraz „Co należy zrobić, aby nie jeść złych produktów?” metodą dyskusji- „burzą mózgów” w:

kl. 2a-wych. A. Kochanowska       

      kl. 2b-wych. K. Kaszubska

      kl. 2c-wych. J Wołk

2.     Co kojarzy mi się z hasłem „Pożywienie”? oraz propozycje działań do tego hasła, wraz z wyborem najciekawszych z nich -metodą dyskusji „burzą mózgów” oraz  w formie mapy mentalnej w kl. 3a - wych. A. Grzesik

3.     „Cele i zadania projektu Sokrates- Comenius, w którego realizacji będziemy brać udział  w kl. 3b - wych.   G. Filipowska.

4.     „Moje pierwsze skojarzenia ze słowem „Pożywienie” w formie warsztatów  w kl. 3b- wych. G. Filipowska.

5.     „Co jemy na śniadanie”- dyskusja na temat produktów zdrowych i niezdrowych, opracowanie przykładowego zestawu zdrowego śniadania- w kl. 3c - wych. A. Dembolecka.

6.     Przeprowadzenie sejmiku klasowego „Was essen wir in der Pause?” – grupa I i II, p. Karina Żwak

III. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach:

1.     Edukacji zdrowotnej- Wykonanie piramidy żywienia- w kl. 1a - wych. J. Hołda.

2.     Edukacji techniczno- zdrowotnej- Wykonanie przykładowego zdrowego śniadania – pasty jajecznej - w kl. 1a - wych. J. Hołda.

                                              LISTOPAD

I. W celu ujednolicenia we wszystkich klasach zapisu działań w ramach projektu Sokrates Comenius, opracowano zasady ich  dokumentowania- zadanie zrealizowała A. Grzesik - koordynator projektu w kl. I-III.

II. Przeprowadzenie sejmików klasowych na temat:

1.     „Zdrowe śniadanie” -propozycje uczniów dotyczące dalszych działań w zakresie zdrowego śniadania, zadanie zrealizowano metodę dyskusji -„burzą mózgów” - w kl. 3c - wych. A. Dembolecka.

2.     Z czym kojarzy ci się hasło „zdrowe śniadanie”?- opracowanie propozycji działań do realizacji tego hasła w klasie- pracowano metodą kuli śniegowej czyli dyskusji piramidowej – w kl. 3a - wych. A. Grzesik.

3.     Zdrowe śniadanie- propozycje działań do realizacji tego hasła, zadanie zrealizowano metodą dyskusji tzw.„dywanikiem pomysłów” – w kl. 3b - wych. G. Filipowska.

III. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach:

1.     Edukacji zdrowotnej- „Poznanie wartości odżywczych produktów. Jakie witaminy znajdują się w poszczególnych produktach”- w kl. 1a - wych. J. Hołda.

2.     Edukacji technicznej- Wykonanie surówek z warzyw i owoców wg gotowych i własnych przepisów- jako przykładowego sposobu na zdrowe śniadanie- w kl. 3a - wych. A. Grzesik.

3.     Edukacji środowiskowej- Robimy sobie zdrowe śniadanko- surówki z owoców i warzyw wg własnych przepisów- w kl. 3b - wych. G. Filipowska.

4.     Przeprowadzenie przez panią B. Szwach na kole plastycznym zajęć „Szukamy symboli pozdrowień, przygotowujemy sposób prezentacji pozdrowień dla naszych kolegów z Anglii i Szwecji.

5.     Przeprowadzenie przez panią B. Szwach lekcji przyrody „Co moglibyśmy pokazać innym omawiając zdrowe śniadanie – szukamy propozycji” – klasa IV b.

6.     Przygotowanie na płytach CD przez panią Szwach Hymnu Polski dla szkół realizujących wspólny projekt z Anglii i Szwecji.

                                              GRUDZIEŃ

I.  Przeprowadzenie sejmików klasowych na temat:

1.     „ Zdrowe śniadanie”- wykonanie plakatu ze zdrowymi produktami nadającymi się na drugie śniadanie w szkole, zastosowanie metody dyskusji „burzy mózgów” - w kl. 1b wych. J. Kościanowska.

2.     „Po co jemy zdrowe śniadanie?”- wykonanie plakatów, na których przedstawiono w schemacie słońca zdrowe śniadanie i jego wpływ na poszczególne narządy, zastosowano metodę dyskusji „burzę mózgów”.- w kl. 2a- wych. A. Kochanowska.

3.     „Dlaczego powinniśmy jeść zdrowe śniadanie?”, zastosowanie metody dyskusji „dywanik pomysłów”, w kl. 2b - wych. K. Kaszubska.

4.     Piramida zdrowego śniadania- wykonanie w formie plakatu piramidy zdrowego śniadania, zastosowanie metody dyskusji „burzy mózgów”- w kl. 3c - wych. A. Dembolecka.

5.     „Piszemy w języku angielskim życzenia świąteczne dla kolegów w Anglii i Szwecji”- zapisanie życzeń na wykonanych przez uczniów z kl. 1-3 kartkach świątecznych - w kl. 3a - wych. A. Grzesik.

6.     Wysłanie listów do Anglii i życzeń świątecznych przez uczniów klasy 5a i 5b – odp Aneta Ćwirko (dzieci podały główne informacje o sobie, swoich hobby, swojej rodzinie oraz dołączyły kartki świąteczne z życzeniami bożonarodzeniowymi)

7.     Wysłanie życzeń świątecznych do szkoły angielskiej i szwedzkiej dla dyrekcji, pracowników i uczniów – odp. Aneta Ćwirko (uczniowie z naszej szkoły wykonali kartki świąteczne- z pomocą pani Szwach)

8.     Wysłanie listów do Szwecji – uczniowie klasy 6a odpowiadają na listy ze Szwecji – pani Monika Leszyńska nadzorowała pracę uczniów.

II. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach:

1.     Edukacji plastyczno- technicznej i środowiskowej-„Zdrowe śniadanie”- wpływ produktów spożywczych na organizm, wykonanie pracy plast.- tech. „Ludzik- Witaminka” – w kl. 2c - wych. J. Wołk.

2.     Edukacji plastycznej:

a)     Wykonanie kartek świątecznych dla kolegów ze szkół w Anglii i Szwecji

Kl. 2a - wych. A. Kochanowska

Kl. 2b - wych. K. Kaszubska

Kl. 2c - wych. J. Wołk

      Kl. 3a - wych. A. Grzesik

Kl. 3b - wych. G. Filipowska

Kl. 3c- wych. A. Dembolecka

b)    Wykonanie w formie książeczek pozdrowień i zwrotów grzecznościowych w j. polskim  i j. angielskim przez:

Kl. 2a - wych. A. Kochanowska

Kl. 2b - wych. K. Kaszubska

Kl. 2c - wych. J. Wołk

Kl. 3c - wych. A. Dembolecka

p. B. Szwach z uczniami

3.     Język angielski – Napisanie listów do kolegów w Anglii- w formie uzupełnianki zdań - w kl. 3a - zadanie zrealizowała nauczycielka j. angielskiego - G. Bogucka- Ognisty.

    Lekcja wychowawcza w kl. 4a

T: ZWRACAJ UWAGĘ NA TO CO JESZ! Dokonanie przeglądu i oceny swoich II śniadań pod kątem zdrowych i niezdrowych produktów.

Wych. kl. E. Gawłowska.

5.    Lekcja wychowawcza w kl. 4b

T: PRZYGOTOWANIE ULOTKI DLA RODZICÓW „ JAK ZACHĘCIĆ DZIECKO DO ZJEDZENIA  I ŚNIADANIA W DOMU?” (wykonanie pierwszej części tego działania,

      wybranie najciekawszych rad wymyślonych przez uczniów ).

      Wych. kl. B. Szwach.

3.      Lekcja wychowawcza w kl. 6a

T: OPRACOWANIE REBUSÓW O ZDROWYM ŚNIADANIU- etap przygotowawczy.

Wych. kl. A. Wielgosińska.

4.      J. angielski w kl. 5a i 5b

T: PISANIE LISTÓW I ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH DO KOLEGÓW ZE SZKOŁY  W BLEWBURY W ANGLII oraz ich wysłanie wraz z kartkami świątecznymi wykonanymi przez uczniów na kole plastycznym pod opieką p. B. Szwach.

Zrealizowała A. Teper- Ćwirko.

5.      J. angielski w kl. 6a

T: NAPISANIE I WYSŁANIE ODPOWIEDZI NA LISTY UCZNIÓW ZE SZKOŁY W MALMO W SZWECJI.    

Zrealizowała M. Leszyńska.

6.      Zajęcia w świetlicy szkolnej

T: PRZYGOTOWANIE I UŁOŻENIE DEKORACJI STOŁU POD NAZWĄ „BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE ŚNIADANIE”

Zrealizowały: I. Brzeżańska i A. Matukin- Pakuszyńska.

 

FORUM SWOBODNEJ WYPOWIEDZI W KL. I-III

                                         Odpowiedzialna E. Paradowska

  1. ZDROWIE DZIECI- JAK JEST, A JAK POWINNO BYĆ? – metoda metaplanu zrealizowano we wrześniu.
  2. WITAMINY- A ZDROWE ŚNIADANIE – metoda dyskusji „burza mózgów” zrealizowano w grudniu.

ZDJĘCIA

do góry

DZIEŃ BADACZA ŚMIECI

                                     klasa 1a                                                   klasa 1b 

                                      klasa 2a                                                  klasa 2b

                                    klasa 2c                                                    klasa 3a

                                    klasa 3b                                                   klasa 3c

WIZYTA ROBOCZA 19 - 22 MAJA 2005

kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie

   Zwiedzanie Izby Tradycji                            Język angielski w kl. 3a                                    Zajęcia w kl. 2a

 

    Spotkanie integracyjne z pracownikami szkoły

                                                                   Wizyta w Bruntalu - przed szkołą               Sala gimnastyczna         

 

    Zamek w Bruntalu                                                                                                   

 

   Pałac w Mosznej                                                                                                       Bierkowice

 

do góry

WIZYTA ROBOCZA 19 - 22 MAJA 2005

zdjęcia

        W dniach 19 - 22 maja gościliśmy  nauczycieli ze szkół w Anglii i Szwecji współpracujących z naszą szkołą

  w ramach projektu Socrates - Comenius.

  Celem wizyty była praca nad wspólnie realizowanym projektem.

  Goście uczestniczyli również w zajęciach edukacyjnych, spotkaniu integracyjnym z pracownikami szkoły. W

   programie wizyty było również zwiedzanie Opola ( w tym Skansenu w Bierkowicach), zamku i parku w Mosznej.

  Dzięki uprzejmości dyrektora Základní Školy w Bruntalu pana Jižego Pozdiška goście odbyli wycieczkę do tego

   miasta. Zwiedzili szkołę, zamek i samo miasto.

                                                                                                         oprac. : A. Dembolecka

                                                                                                                     A. Kochanowska

                                                                                                                     A. Oleszczuk-Biernacka

 

                                                                                                                                                              

                                                                             Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl