PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24 w OPOLU

IM. PRZYJAŹNI NARODÓW ŚWIATA

adres: 45627 Opole, ul Gorzołki 4, tel./ fax (077)4563714, e-mail: psp24op@interia.pl

Strona Główna

Z ŻYCIA SZKOŁY

  Darmowe liczniki

Konkursy, wycieczki, imprezy

  Podsumowanie roku szkolnego - nagrodzeni uczniowie

   KONKURSY
   WYCIECZKI
   IMPREZY

 

klasy 1 - 3, klasy 4 -6

 

„Wzorowi uczniowie”

 I a

1.KonstancjaPrzybylska

2. Weronika Wolny

3. Tomek Łacny

4. Rafał Skorupa

5. Patryk Kuc

 

I b

1.Magdalena Drej

2.Aleksandra Nessmann

3.Tomasz Okos

4. Szymon Rother

5. Bartosz Skibiński

  

II a

1.   Magdalena Danowska

2.   Ewa Osadnik

3.   Robert Kasperek

4.   Mateusz Kurpiers

5.   Damian Piertasz

 

II b

1.   Jessica Zakaszewska

2.   Marta Filecka

3.   Piotr Bachłaj

4.   Kamil Palak

5.   Oskar Wajda

 

II c

1.   Michał Cebula

2.   Martyna Andrzejczak

3.   Beata Piekut

4.   Aleksandra Krzywiecka

 

III a

1.   Michał Idziak

2.   Łukasz Oszenda

3.   Agnieszka Niestrój

4.   Marzena Urbanek

5.   Anna Nowak

 

III b

1.   Karolina Lisek

2.   Paula Ostrowska

3.   Radosław Paradowski

4.   Szymon Brzeżański

5.   Amadeusz Kindziak

 

III c

1.Ania Szaforz

2. Michał Krupa

3. Ania Marny-Janusz

4. Dominika Jambor

5.Rafał Huncza

 

do góry

 

                                                        „ Dobry Kolega”

kl. I a

1.Konstancja Przybylska

2.Tomek Łacny

 

kl. Ib

1.Magdalena Drej

2.Tomasz Okos

 

     kl. II a          

1.Ewa Osadnik

2.Mateusz Kurpiers

 

kl. IIb

1. Natalia Smolin

2.Karol Dudkowski

 

kl. IIc

1.Anna Pogodzińska

2.Bartosz Kucharski

  

kl. IIIa

1.Anna Nowak

2.Michał Idziak

 

kl.IIIb

1.Karolina Lisek

2.Amadeusz Kindziak

 

kl. IIIc

1.Ania Szaforz

2.Rafał Huncza

 

Opracowała: Krystyna Kaszubska

do góry 

 

WYNIKI KOŃCOWOROCZNEJ KLASYFIKACJI  UCZNIÓW KLAS 4-6:

 

         ŚREDNIE POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

                                      Kl. 4a -  4,5 

                                               Kl. 4b -  4,6

                                               Kl. 4c -  4,0   ( 1 uczeń ma wyznaczony egzamin poprawkowy)

                                               Kl. 5a -  3,8   ( 1 uczeń ma wyznaczony egzamin poprawkowy)

                                               Kl. 5b -  4,0 

                                               Kl. 5c -  4,3

                                               Kl. 6a -  3,9  

                                               Kl. 6b -  4,5     

                                               Kl. 6c -  4,1    

                                              Wszyscy uczniowie klas VI ukończyli szkołę.

 
                        17 czerwca Kapituła w składzie: z-ca dyr. sz. Z. Kaniewska, naucz. A. Martuś, M. Ludynia, M. Zaraś, J. Hołda i 

        ucz. K. Drążkowska, A. Koryczan, A. Zmuda dokonała wyboru "Najlepszego Absolwenta PSP-24 w Opolu", którym została
 

       JOANNA MOCZKO z kl.6c.


                        Do tytułu nominowani byli: Monika Kocot z kl.6c, Katarzyna Franczok z kl.6c, Joanna Moczko z kl.6c,

      Justyna Michalska z kl. 6b.

 

                                   W dniu 17 czerwca 2004 roku Rada Pedagogiczna przyznała następujące tytuły:

                             „Młody Historyk”   uczennicy kl.6c  MONICE KOCOT

                             „Mistrz Pędzla”   uczennicy kl.6b  PATRYCJI GIERWATOWSKIEJ

                             „Mistrz Sportu”   uczennicy kl.6b  JUSTYNIE MICHALSKIEJ

                             „Wzorowy Świetlik”   uczennicy kl.2a  DOMINICE ZYGMUNT

                             „Discipulus Admirandus”   uczniowi kl.6a  MICHAŁOWI MATEJCE

                             „Najlepszy Polonista Klas IV”   uczniowi kl.4b  GRZEGORZOWI KOWALCZYKOWI

                             „Najlepszy Polonista Klas V”    uczennicy kl.5a  KATARZYNIE MĘTEL

                             „Najlepszy Polonista Klas VI”   uczennicy kl.6c  MONICE KOCOT

                             „Mistrz Matematyki Klas IV”   uczennicy kl.4b  JOANNIE JURKIEWICZ

                             „Mistrz Matematyki Klas V”   uczniowi kl.5b  KRZYSZTOFOWI RAKSZEWSKIEMU

                             „Mistrz Języka Angielskiego Klas V”   uczniowi kl.5b  KRZYSZTOFOWI BLAJEROWI

                             „Mistrz Języka Angielskiego Klas VI  uczennicy kl.6c  JOANNIE MOCZKO

                             „Najlepszy Czytelnik”  uczennicy kl.5c  DOMINICE PFITZNER

                             „Mistrz Języka Angielskiego Klas IV” uczennicy kl.4b  JOANNIE JURKIEWICZ

do góry

 

   Sprawozdanie z konkursu matematycznego dla uczniów klas trzecich

     W czwartek 21 kwietnia 2005 odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny dla uczniów klas trzecich.

W konkursie wzięli udział:

Kl. 3a – wych. A. Grzesik

1.    Michał Idziak

2.    Łukasz Oszenda

3.    Bartosz Szuster

4.    Marzena Urbanek

5.    Marta Czapka

Kl. 3b – wych. G. Filipowska

1.    Szymon Brzeżański

2.    Paula Ostrowska

3.    Dominika Sołdańska

4.    Bartłomiej Rachwał

5.    Amadeusz Kindziak

Kl. 3c – wych. A. Dembolecka

1.    Anna Szaforz

2.    Anna Marny-Janusz

3.    Jonasz Sowada

4.    Karolina Kuczyńska

5.    Tomasz Witola

Konkurs polegał na rozwiązaniu 5 zadań tekstowych w ciągu 45 minut. Do zdobycia było 26 punktów.

Oto pierwsza piątka:

1.    Łukasz Oszenda kl. 3a – 17,5 pkt

2.    Michał Idziak kl. 3a – 17 pkt

3.    Karolina Kuczyńska kl. 3c – 14 pkt

4.    Paula Ostrowska kl. 3b – 13 pkt

5.    Anna Szaforz kl. 3c – 12 pkt

 

Na III Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „I ty zostaniesz Pitagorasem” 3 czerwca 2005 r. naszą szkołę będą reprezentować Łukasz Oszenda i Michał Idziak.

                    

                                                                                                                                         Organizator: A. Oleszczuk-Biernacka  

 

 

KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS TRZECICH

rok szkolny 2004/2005

 

imię i nazwisko _____________________________________________________________

klasa_____________________                              data_____________________________

 

Dobre rady na początek:

  1. Czytaj uważnie, nawet gdy wydaje Ci się, że wszystko wiesz, przeczytaj treść zadania jeszcze raz.
  2. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna, zacznij raczej od tych, które są dla Ciebie łatwiejsze.
  3. Każdy wynik sprawdź.
  4. Pamiętaj o odpowiedziach.
  5. Punktacji podlega rozwiązanie, poprawność obliczenia i odpowiedź.
  6. Obliczenia wykonuj obok wzoru rozwiązania.
  7. Możesz wykonać rysunki pomocnicze.
  8. Dbaj o poprawność ortograficzną.
  9. Nie oddawaj pracy przed czasem, lepiej jeszcze raz sprawdź.
  10. Nauczyciel nie może Ci podczas konkursu pomóc, myśl samodzielnie.

   Zad. 1

  Za 3 piłki siatkowe i 4 piłki plażowe zapłacono 125 zł. Jedna piłka siatkowa kosztowała 15 zł. Ile kosztuje jedna piłka nożna?

   Zad. 2

   Aby zabezpieczyć przed zającami pole kapusty rolnik musi ogrodzić siatką prostokątne pole o długości 381 m i szerokości trzy razy mniejszej. 

   Brama wjazdowa ma szerokość 2m 50cm. Ile metrów siatki potrzebuje?

   Zad. 3

   Państwo Kowalscy jechali do Warszawy 4 h i 13 min. Pociąg wyjechał o godzinie 12.34. Potem przesiedli się do innego pociągu i jechali 2 h i

   trzy kwadranse. Jak długo trwała podróż, jeśli wiadomo, że w Warszawie musieli czekać 1 h i 23 min, aby się przesiąść?

   Zad. 4

  Czekolada ma 24 kostki. Połowę zjadłeś ty, ¼ dałeś koledze. Ile kostek czekolady ci zostało?

   Zad. 5

Po wakacjach spotkało się 9 kolegów, którzy na powitanie podali sobie rękę. Ile było powitań? Możesz sobie pomóc przedstawiając rozwiązanie graficznie.

do góry

Sprawozdanie z Szkolnego Konkursu Czytelniczego

kl. I-III w PSP nr 24 w Opolu

 

            W dniu 26.04.2005 r. odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy klas I-III , w którym wzięło udział 24 uczniów. Pytania dla poszczególnych klas

       opracowały :

       K.Kaszubska – klasy pierwsze,

       A.Grzesik – klasy drugie,

       A.Kochanowska – klasy trzecie.

      Prace sprawdzała komisja w składzie :

                                                             A.Grzesik ,  K.Kaszubska ,  A.Kochanowska

                                                         

      Najlepsze miejsca zajęli :

     Klasy pierwsze :

      1. Patryk Kuc       kl. I a  - 36p

      2. Aleksandra Nessman    kl. I b – 26,5p

      3. Weronika Wolny   kl. I a  - 21p

          Tomasz Okos   kl. I b  - 21p

 

    Klasy drugie : 

     1. Wajda   kl. II b – 40,5p

     2. Piotr Bachłaj   kl. II b – 40,25 p

     3. Marta Filecka  kl. II b – 40p

 

     Klasy trzecie :

     1. Marta Czapka  kl. III a  - 30,5p

     2. Karolina Lisek  kl. III b  - 28,5p

     3. Ola Deberna  kl. III c  - 28p

   Anna Marny – Janusz   kl. III c  - 28p

 

            Na konkursie międzyszkolnym dnia 24.05.  szkołę reprezentowała drużyna w składzie :

             1. Patryk Kuc  kl. I a

             2. Oskar Wajda  kl. II b

            3. Marta Czapka  kl.III a

           Opiekę nad uczniami sprawowała p. Alicja Kochanowska .

                                                                                                                                                          Organizatorzy:

                                                                                                                                                            Alina Grzesik

                                                                                                Krystyna Kaszubska

                                                                                                Alicja Kochanowska

 

              Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy kl. I-III w PSP nr 8 w Opolu przebiegał w dwóch częściach :

                  I część to konkurs plastyczny, w którym nagrodę otrzymała Konstancja Przybylska ucz. I a, która wykonała pracę plastyczną do lektury

            „ Kopciuszek ” Ch.Perrault ( w opracowaniu H. Januszewskiej ) . .

                 II część to konkurs wiedzy, w którym rywalizowały reprezentacje szkół miasta Opola. Nasza drużyna otrzymała wyróżnienie za udział w

           Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym dla uczniów klas I- III szkół podstawowych miasta Opola pt. „ W świecie baśni i bajek ”.

               Drużyna reprezentująca naszą szkołę przyszła na konkurs w przygotowanych wcześniej strojach do obowiązujących lektur .Nagrodę za

           strój w tym konkursie otrzymał Oskar Wajda ucz. kl. II b, który był przebrany za Kapitana  Ruszta do lektury  „ Czerwony Kapturek ”

           Charlesa Perrault ( w opracowaniu H.Januszewskiej ).

               Wszyscy  uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę otrzymali pamiątkowe dyplomy i znaczki, a  wyróżnieni uczniowie nagrody

            książkowe.

        Opracowała: K. Kaszubska

do góry

Sprawozdanie ze szkolnego konkursu recytatorskiego klas 1 - 3

 

                     Dnia 30.03.2005 roku odbył się szkolny Konkurs Recytatorski klas 1-3.

           Uczestniczyło w nim 9 uczniów klas pierwszych, 15 z klas drugich i 11 z klas trzecich. W komisjach konkursu pracowali następujący nauczyciele:

           A.  Dembolecka, p. A. Kochranowska, p. J. Kościanowska, p. J. Wołk, p. K. Kaszubska, p. G. Filipowska i p. E. Drajewicz.

               Wyniki konkursu

                Klasy pierwsze

            1. m  Konstancja Przybylska klasa 1b

            2. m  Patrycja Wózniak klasa 1b

            3. m  Magda Drej klasa 1b

 

              Klasy drugie

          1. m  Tomasz Horodyski klasa 2a

          2. m  Kamil Palak klasa 2b

          3. m  Martyna Andrzejczak klasa 2c

 

             Klasy trzecie

         1. m  Anna Szaforz klasa 3c

         2. m  Marzena Urbanek klasa 3a

         3. m  Anna Marny-Janusz klasa 3c

 

                                                                         Organizatorzy konkursu

                                                                E. Drajewicz

                                                                 G. Filipowska 

do góry

 

Sprawozdanie ze szkolnego konkursu ortograficznego

 

                 Dnia 15 kwietnia 2005 roku rozstał rozstrzygnięty Konkurs Ortograficzny klas 1-3. Celem konkursu było podniesienie poziomu kompetencji

          ortograficznych na szczeblu kształcenia zintegrowanego oraz wyłonienie zwycięzców do etapu miejskiego. W konkursie uczestniczyło 38 uczniów.

          Wyniki konkursu

                Klasy pierwsze

             1. miejsce  Tomek Okos klasa 1b (23 p)

             2. miejsce  Dominika Atłachowicz klasa 1b (22,5 p)

             3. miejsce  Konstancja Przybylska klasa 1a (21 p)

                               Magda Drej klasa 1b (21 p)

            4. miejsce  Tomek Łacny klasa 1a (20 p)

                                                                           Maksymalna ilość punktów: 29

 

              Klasy drugie

          1. miejsce  Kamil Palak klasa 2b (29,5 p)

          2. miejsce  Oskar Wajda klasa 2b (28,5 p)

          3. miejsce  Mateusz Kurpiers klasa 2c (28 p)

          4. miejsce  Marta Filecka klasa 2b (27 p)

                           Damian Pietrasz klasa 2a (27 p)

                                                                         Maksymalna ilość punktów 30,5

 

            Klasy trzecie

         1. miejsce  Anna Szaforz klasa 3c (40,5 p)

                          Michał Idziak klasa 3a (40,5 p)

         2.  miejsce  Anna Marny-Janusz klasa 3a (40 p)

         3. miejsce  Anna Nowak klasa 3a (39,5 p)

                          Łukasz Oszenda klasa 3a (39,5 p)

        4. miejsce  Michał Krupa klasa 3c (38 p)

                                                                          Maksymalna ilość punktów 41

 

                                                                  Organizatorzy konkursu:

                                                  E. Drajewicz

                                           J. Wołk

                                                                                                                                                                                                                             

do góry

 

Wyjazd na zieloną szkołę uczniów klas 2a i 2c

Karkonosze  Karkonosze

30.05.2005 - 3.06.2005 (poniedziałek - piątek)

Program

Poniedziałek

 Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

do góry

ZDJĘCIA Z POBYTU W KARKONOSZACH

kliknij na zdjęcie to się powiększy

                                                Na zamku Chojnik                                              W drodze na Samotnię

Nad Małym Stawem

                                               Samotnia i Mały Staw                    klasa 2a      klasa 2c

 

                                                Schronisko na Hali Szrenickiej                        W drodze na Szrenicę

Dzień Dziecka

Western City

Plac zabaw w Szklarskiej Porębie

Chybotek

Orla Skała i Złoty Widok

W muzeum Wlastimila Hofmana

                                                Dziewczyny cieszą się z dyskoteki, a chłopcy...

                                               ale pan Darek, nasz pilot...                               rozruszał wszystkich

Na Skwerku Radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie

Przed schroniskiem "Wojtek"

                                                                                                                                                                    oprac. : A. Oleszczuk-Biernacka

do góry

      

Sprawozdanie z pobytu uczniów kl. II a i II c na zielonej szkole

 w Szklarskiej Porębie w dniach 30.05.-3.06.2005r.                                                                                                                                       

              Uczniowie klas spędzili pięć dni w pięknych Karkonoszach.

         Program był bardzo ambitny i atrakcyjny.

         Zawierał:

-           wycieczkę na Chojnik,

-           Samotnię,

-           wycieczkę na Szrenicę,

-           zwiedzanie Western City,

-           zwiedzanie kościółka Wang w Szklarskiej Porębie,

-           podziwianie wodospadów: Łomniczki, Kamieńczyk, Szklarka,

-           spacer po Karpaczu i Szklarskiej Porębie,

-           zwiedzanie muzeum malarstwa Wlastimila Hofmana i Muzeum Ziemi,

-           podziwianie gór z pola widokowego Złoty Widok.

          Po każdym dniu uczniowie spotykali się na wieczorkach, podczas których podsumowywano wrażenia i wiadomości. Nie zabrakło

         dyskotek i wspólnych zabaw integracyjnych.

        Kładliśmy się spać zmęczeni, ale wiedza i doświadczenie które zdobyliśmy w danym dniu zaowocuje kiedyś w przyszłości.

        Pogoda dopisywała, a z nią nasze humory.

       Otoczeni byliśmy wspaniałą opieką pilota pana Darka Romanowskiego i pani kucharki Marii Malskiej, za co im bardzo dziękujemy.

       Wróciliśmy do domów bezpiecznie i z nadzieją, że za rok znów pojedziemy na podobną wycieczkę.

 

                     oprac.: A. Kochanowska - wych. kl. II a

                                J. Wołk - Wych. kl. IIc

                                                            

do góry

 

Święto Europy

             Dnia 6 maja 2005 r. uczniowie klasy II b wraz z wychowawczynią p. Krystyną Kaszubską reprezentowali nasza szkołę w paradzie z

            okazji „Święta Europy ” .

            Każda szkoła biorąca udział w paradzie przedstawiała inne państwo należące do Unii Europejskiej. Klasa II b reprezentowała Łotwę .

           Uczniowie mieli kotyliony, pompony i flagi  w barwach narodowych Łotwy, którymi pozdrawiali władze i mieszkańców Opola .

           Wybrani uczniowie nieśli flagę Łotwy i tablicę z nazwą szkoły.  

                                                                                                                                                                                                              oprac: K. Kaszubska

                                                                                                                                                                          

do góry

   

Sprawozdanie z realizacji projektu:

Przyszłym pokoleniom przekażemy tradycję i kulturę naszego regionu”

Majówka w Skansenie

                                                    „II Międzynarodowa Letnia Olimpiada Szkół Partnerskich 

 

                           Opole 17-18 maja 2005

               W realizacji projektu wzięli udział uczniowie klas 4b,4c oraz klas 5a, 5b, 5c naszej szkoły oraz partnerskiej Zakladni Školy z Bruntala w Czechach.

         Dnia 17 maja wraz z czeskimi rówieśnikami dzieci pojechały do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu- Bierkowicach, gdzie po zwiedzeniu ciekawych obiektów

         wzięły udział w plenerze malarskim „Majówka w Skansenie”.

         Po powrocie wspólnie poznawały ludowe śląskie zdobnictwo wykonując wzór farbami na chustkach.

        Przy dźwiękach ludowego cajzika zacieśniały się przyjaźnie polsko- czeskie podczas nauki kroków tej śląskiej polki.

    

               Drugi dzień - środa stał się świętem sportu. Odbyła się II Letnia Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Szkół Partnerskich.

         Jak zwykle rozpoczęła się ona uroczystym wprowadzeniem flag: olimpijskiej, polskiej i czeskiej oraz defiladą drużyn. Stanowiło je 6 dziesięcioosobowych

         międzynarodowych składów. Każdy z nich zaprezentował swój „bojowy okrzyk”.

             W trakcie otwarcia obie reprezentacje złożyły ślubowanie olimpijskie. Jak na prawdziwych olimpijczyków przystało, zobowiązano się być walecznymi,

        kulturalnymi sportowcami.

            Tegoroczne zawody przybliżały ich uczestnikom piłkę nożną.

        Z uwagi na mieszane (damsko- męskie) składy, rywalizowano w konkurencjach sprawnościowych, nastawionych na dobrą zabawę.

        Odbyły się więc wyścigi rzędów w prowadzeniu piłki parami ze spętanymi nogami i skoki z piłką nożną między kolanami. Ponadto drużyny podbijały piłkę

        głową i strzelały do bramki unihokeja.

             Wreszcie odbył się Wielki Turniej halowej piłki nożnej z udziałem wszystkich zawodników 6 drużyn, podzielonych na dwie grupy. Na szczególne uznanie

        zasługuje fakt, iż dzięki odpowiedniemu doborowi składów na boisku nie dochodziło do złośliwych fauli, nie było też brutalności ani wulgaryzmów.

SKŁADY DRUŻYN:

Drużyna 1 Drużyna 2 Drużyna 3 Drużyna 4 Drużyna 5 Drużyna 6
Kocot Michał 

Pasoń Krzysiek  

Atłachowicz Monika    

Gowarzewski Kamil 

Wierzbicka Kasia

Plisek Jan

Plisek Jan

Klobouk Jiri 

Kotlarova Barca 

Horinkova Ivana

Zawiślak Karolina 

Kochanek Dawid 

 Sommer Mateusz 

 Matejka Karol

Garbas Beata

Żupka Dominik   

Klembara Radim  

Mares Lukas   

Reznićkova Anićka 

 Machalova Simona 

 

 

 

 

Gerlich Marta

Rakszewski Krzysiek

Cieciurz Szymon 

Damian Kotwica

Kasia Cichecka

Jan Chmelik

Jindra Turtak

Lenka Klenorova

Nikola Tomaśkova

Dominka Chrvalova

 Zwardoń Małgosia 

Krauze Kamil

Kurek Amadeusz

Kowalczyk Grześ

Widera Daniela

Drda Tonik

Foros Ondrej

Malćikova Hana

Langova Katerina

Volćikova Jarmila

Drążkowska Kamila

Benedyczuk Wojtek

Dołganiuk Patryk

Pietruszka Marcin

Ożańska Sara

Mislik Josef 

Jirku Edita

 Strakova Lucie

Hamplova Katerina

Bartonik Pavel 

Popardowska Kasia

Koryczan Adam

Wawrzyniak Rafał

  Zaraś Marcin

   Nakonieczna Jagoda

Gollinarich Tomaś

Vodrażka Michal

 Hahnova Katerina

Vrlova Aneta

 Jelinkova Erika

 

 WYNIKI RYWALIZACJI:

 

 

Konkurencje

sportowe

Drużyna

1

Drużyna

2

Drużyna

3

Drużyna

4

Drużyna

5

Drużyna

6

Podbijanie

piłki głową

4,5

6

3

1

2

4,5

Piłka w

parach

4

3

1,5

1,5

6

5

Strzały na bramkę

3

3

5

6

1

3

Skoki

z piłką

3

6

2

1

5

4

Turniej piłki

nożnej

2

4

6

5

1

3

Razem

zdobytych

punktów

16,5

22

17,5

14,5

15

19,5

Zajęte

miejsce

IV

I

III

VI

V

II

 

OPIEKĘ NAD UCZNIAMI SPRAWOWALI:

      Wtorek (pierwszy dzień): J.Chrzanowska, M.Ostręga, B.Szwach

      Środa (drugi dzień): E.Szarek- organizator, A.Martuś- sędzia główny, M.Ostręga, B.Szwach oraz nauczyciele z Czech: Jurek, Lidka i Daniela.

              Na zakończeni Olimpiady dyrektorzy szkół otrzymali pamiątkowe dyplomy, kapitanowie reprezentacji puchary z jednakowo brzmiącymi napisami

        „Za zwycięstwo w  II Letniej Międzynarodowej Olimpiadzie Szkół Partnerskich”. Przodownicy punktacji drużynowej udekorowani zostali złotymi, srebrnymi i

       brązowymi medalami, a wszyscy sportowcy otrzymali dyplomy uczestnika imprezy.

      Gdy sędziowie podliczali końcową klasyfikację, na parkiecie utworzyły się dwa polsko- czeskie koła, połączone wspólnym wykonaniem polki. W ten sposób,

       przystrojeni w samodzielnie wykonane chusty ze śląskim wzorem, uczestnicy projektu zaprezentowali swoje dokonania z dnia poprzedniego.

            Zegnani przez dyrektora z szkoły z Bruntala   owacyjnie przyjęliśmy zaproszenie na kolejną Olimpiadę Zimową.

 

do góry

                                                                                                                          oprac. E. Szarek

 

SPRAWOZDANIE Z IMPREZ w ramach ogólnopolskiej kampanii:

„Zachowaj trzeźwy umysł”

 

                Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta, we współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym przygotował i finansował cykl imprez dla uczniów

           szkół podstawowych w ramach ogólnopolskiej kampanii:

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”

               Finał nie przypadkowo miał miejsce w Dniu Dziecka.

          Odbyły się zabawy, polegające na twórczym podejściu do zagadnień:

          „Jak wypocząć z trzeźwym umysłem”

          „Ja wśród innych”

         „Co zrobisz gdy wygrasz, co zrobisz gdy przegrasz”

 

      W konkursach słownych zwyciężyła reprezentacja PSP 24 (w składzie: Grześ Kowalczyk, Asia Jurkiewicz, Ania Marczykowska i Ada Warzecha) przed

      PSP 16, PSP15  i PSP 21. A tak naprawdę, nie było ani wygranych, ani przegranych, gdyż wszyscy się świetnie bawili.

      

 

      Jury w składzie:

 

           Od dawna wiadomo, sport jest niezaprzeczalną alternatywą przeciw patologii dzieci i młodzieży. To najlepsze lekarstwo na nudę zaaplikowali uczniom

           opolskich szkół nauczyciele PSP 24 Elżbieta Szarek i Andrzej Martuś organizując miejski finał

Małej Olimpiady- „Turnieju gier i zabaw”.

           W obu tych imprezach brali udział uczniowie klas IV, promując zdrowy styl życia, wolny od wszelkich uzależnień.

          Mając na celu popularyzację idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży, zachowany został cały ceremoniał. Dziewczęta w pięknych greckich tunikach wniosły

          flagę olimpijską.

 

          Przed zaproszonymi gośćmi przemaszerowały reprezentacje szkół, które w eliminacjach wywalczyły prawo startu w finale miejskim:

                dziewczęta  PSP 15, PSP 16, PSP 21, PSP 29                                chłopcy   PSP 9, PSP 15, PSP 16, PSP 24.

 

          Zapalono olimpijski znicz, po czym reprezentant gospodarzy odczytał słowa przysięgi młodych sportowców:

         „My Mali Olimpijczycy, ślubujemy:

         być wiernymi ideom olimpijskim,

         walczyć ze wszystkich swoich sił zgodnie z zasadami fair play,

         szanować swoich przeciwników,

        przynosić honor szkole i sobie”.

        Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor PSP 24 pani Anna Prokopowicz.

 

         Następnie rozpoczęły się zawody. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w 8 konkurencjach. Walka zwłaszcza u chłopców była niezwykle wyrównana.

         Tu o kolejności miejsc III i IV zadecydowała dogrywka.

 

Końcowa klasyfikacja:

                                                           DZIEWCZĘTA

 

Nr

Konkurencje

PSP 21

PSP 15

PSP 29

PSP 16

1

Slalom-

hokej

2

3

1

4

2

Slalom- kozłowanie

4

2

1

3

3

Skoki

z piłką

2

4

1

3

4

Piłka

lekarska

2

3

1

4

5

Zajęcze skoki

 

1

4

2

3

6

Wyścig              z szarfą

1

3

2

4

7

Wyścig

z płotkiem

1

3

2

4

8

Skoki

łączone

1

3

2

4

Suma

14

25

12

29

Miejsce

III

II

IV

I

 

 

                                                           CHŁOPCY

Nr

Konkurencje

PSP 24

PSP 9

PSP 16

PSP 15

1

Slalom- hokej

 

4

1

3

2

2

Slalom- kozłowanie

3

1

2

4

3

Skoki

z piłką

1

4

3

2

4

Piłka

lekarska

4

3

1

2

5

Zajęcze skoki

 

2

4

3

1

6

Wyścig              z szarfą

3

1

4

2

7

Wyścig

z płotkiem

4

2

1

3

8

Skoki

łączone

3

2

1

4

Suma

24

18

18

20

Miejsce

I

IV

III

II

 

         Zwycięzcy z rąk wiceprezydenta p. Janusza Kwiatkowskiego i dyr. MOS p. Elżbiety Hołodnik otrzymali medale i puchary oraz upominki w postaci

        pamiątkowych koszulek i słodyczy.

                                                                                                                                                                                      oprac. E. Szarek

 

                                                                                                                                                 Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl