Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu im. PrzyjaĽni Narodów ¦wiata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563714, e-mail: psp24op@interia.pl

Strona Główna

PLAN LEKCJI

rok szk. 2013/2014

   1. lekcja          8.00 - 8.45
   2. lekcja          8.55 - 9.40
   3. lekcja            9.50 - 10.35
   4. lekcja  

     10.45 - 11.30

   5. lekcja        11.40 - 12.25
   6. lekcja        12.45 - 13.30
   7. lekcja        13.40 - 14.25
   8. lekcja        14.35 - 15.20
   9. lekcja        15.30 - 16.15

 * Zajęcia obowi±zkowe dla wszystkich uczniów zostały wyróżnione grubsz± czcionk±.

PLAN LEKCJI II SEMESTR 2013/14

KL.1-3           od 3 II 2014.

Dzień tygo-dnia

Godzi-

ny

zajęć

Nr

lek-cji

1a - s. 202                  D. Kondziela

 

1b - s. 201                     J. Ko¶cianowska

 

2a - s. 101

A. Kochanowska

 

 

 

PO-

NIE-

DZIA-

ŁEK

8.00-8.45

1.

ew

ew

ew

8.55-9.40

2.

ew

ew

ew

9.50-10.35

3.

j. angielski

ew

ew

10.45-11.30

4.

ewmat.

z. komp. s.22

religia

11.40-12.25

5.

ewtech.

wf

j. angielski

12.45-13.30

6.

g. kor.

F¦N

 

13.40-14.25

7.

F¦N

 

 

 

W

T

O

R

E

K

8.00-8.45

1.

ew

zkk

ew

8.55-9.40

2.

ew

JMN

ew

9.50-10.35

3.

ewmat.

ew

z. komp. s 22

10.45-11.30

4.

wf

ew

JMN s.10

11.40-12.25

5.

JMN s.10

ew

 

12.45-13.30

6.

JMN s.10

ew

 

13.40-14.25

7.

 

BDrew

 

14.35-15.20

8.

 

g. kor.

 

 

 

¦

R

O

D

A

8.00-8.45

1.

ewmat.

JMN s.10

ew s.201

8.55-9.40

2.

j. angielski

JMN s.10

ew. s.201

9.50-10.35

3.

religia

wf

j. angielski s.201

10.45-11.30

4.

 ew

ew

ew s. 200

11.40-12.25

5.

z. komp. s.22

ew

ew s.200

12.45-13.30

6.

 

ew

wf

13.40-14.25

7.

 

NBrew

zdw

C

Z

W

A

R

T

E

K

8.00-8.45

1.

wf

religia

ew

8.55-9.40

2.

ewmat.

j. angielski

ew

9.50-10.35

3.

religia

ew

ew

10.45-11.30

4.

ew

ew

religia

11.40-12.25

5.

ew

wf

wf

12.45-13.30

6.

zdw

NBrew.

k. art.

13.40-14.25

7.

 

BDrew.

 

 

P

I

ˇ

T

E

K

8.00-8.45

1.

ew

ew

JMN s. 10

8.55-9.40

2.

  ewmuz.

ew

JMN s. 10

9.50-10.35

3.

wf

religia

wf

10.45-11.30

4.

JMN s. 10

j. angielski

ew

11.40-12.25

5.

zkk

 

ew

12.45-13.30

6.

 

 

ewmuz

13.40-14.25

7.

 

 

 

 

Nr lekcji

2b - s. 101

J. Wołk

3a - s. 100

A. Oleszczuk- Biernacka

3b - s. 200

K. Kaszubska

1.

ew s.100

g. kor.

ew

2.

ew s.100

JMN s.10

ew

3.

ew s.100

JMN s.10

ew

4.

ew s.100

religia

j. angielski

5.

JMN s. 10

ew

JMN

6.

 

ew

JMN

7.

 

 

PWrew.

1.

z. komp. s.22

JMN

ew

2.

wf

religia

ew

3.

ew

wf

j. angielski

4.

ew

j. angielski

ew

5.

j. angielski

ew

wf

6.

religia

ew

zkk

7.

 

 

rew./PWrew

1.

ew

ew

ew

2.

ew

ew

ew

3.

ew

ew

ew

4.

ew

ew

z. komp. s. 22

5.

wf

ew

religia s.10

6.

zdw

z. komp. s. 22

 JMN s.10/ S¦rew

7.

 

 

zkk

1.

 

ew

g. kor. /PPrew.

2.

JMN s.10

ew

ew

3

JMN s.10

ew

ew

4.

wf

wf basen

wf basen

5.

ew

wf basen

wf basen

6.

ew

 

 

7.

zdw

 

 

8.

 

 

 

1.

ew

z. czyt. med.

religia

2.

ew

j. angielski

ew

3.

j. angielski

ew

ew

4.

ewmuz s. 202

ew

ew

5.

religia

ew

ew

6.

 

zkk

PPrew./j. chiński

7.

 

 

 

PLAN LEKCJI- II SEM. 2013/14 - KL. 4-6 od 3 II 2014r. 1 cz.

 

DZIEŃ

TYGO-

DNIA

GODZINY

ZAJĘĆ

NR

LEK-

CJI

4A   S.20

M. Szuszkowska

4B   S.13

A. Wielgosińska

5A    S. 16

A. Teper-Ćwirko

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

8.00-8.45

1.

zdwprzyroda               15

 

muzyka                   1

8.55-9.40

2.

zdw mat18./g.kor.

zdw  mat. 18/ zdw.j.pol.13

przyroda               15                    

9.50-10.35

3.

wf   

 wf              

matematyka          16

10.45-11.30

4.

wf                         

wf                     

historia                  13                  

11.40-12.25

5.

matematyka     18      

j. polski                      13

j. polski                 12

12.45-13.30

6.

g. wych.             20

z. komp.                     22

JMN                       10

13.40-14.25

7.

zkk20 /KSrew3             

religia                        12      

JMN                       10

14.35-15.20

8.

 

 

zdw j. pol.              13

 

W

T

O

R

E

K

8.00-8.45

1.

przyroda            15

j. angielski                20

z. techniczne           13

8.55-9.40

2.

przyroda            15

j. polski                      13 

matematyka            16   

9.50-10.35

3.

matematyka      18

j. polski                      13                 

j. angielski               15

10.45-11.30

4.

plastyka               1

matematyka              16

religia                      12

11.40-12.25

5.

j. polski              20

historia                      18

z. komp.                  22

12.45-13.30

6.

j. angielski         20        

przyroda                   15

wf

13.40-14.25

7.

               

przyroda                   15

wf

14.35-15.20

8.

 

zdwprzyroda                            15

 

 

 

¦

R

O

D

A

8.00-8.45

1.

JMN                   13             

g. kor.

przyroda                15

8.55-9.40

2.

j. polski              20           

JMN                            13

matematyka           16

9.50-10.35

3.

j. polski              20

matematyka               16

j. angielski             13

10.45-11.30

4.

religia                16         

plastyka                       1                    

j. polski                   12

11.40-12.25

5.

j. angielski        18

j. polski                       13

j. polski                   12

12.45-13.30

6.

z. techniczne     18

muzyka                        1

g. wych.                   16

13.40-14.25

7.

muzyka               1

j. angielski                  20

religia                      12

14.35-15.20

8.

 

 

zdwj.pol.                              12

C

Z

W

A

R

T

E

K

8.00-8.45

1.

przyroda           15           

JMN                            13

JMN s.10 / zdwmat. 16                           

8.55-9.40

2.

religia                20

JMN                            13

wf

9.50-10.35

3.

historia              20             

g. wych.                      13           

wf                                        

10.45-11.30

4.

matematyka      18      

matematyka              16

plastyka                     1

11.40-12.25

5.

j. angielski        20       

z. techniczne             16

j. polski                    12                          

12.45-13.30

6.

j. polski             20

j. angielski                 18        

historia                    13              

13.40-14.25

7.

 KSrew3                

przyroda                    15

 zkk                    

14.35-15.20

8.

koło czyt. przyr. 15

koło czyt.- przyr.        15

 

 

P

I

ˇ

T

E

K

8.00-8.45

1.

matematyka      18

religia                          16

przyroda                   15

8.55-9.40

2.

z. komp.             22       

matematyka               16       

j. polski                     12

9.50-10.35

3.

j. polski              20

j. polski                       13

matematyka             16     

10.45-11.30

4.

wf

wf                    

j. angielski                20

11.40-12.25

5.

wf             

wf                           

JMN10 / zdwmat16                      

12.45-13.30

6.

JMN s.20/zdwj.pol.s13                        

zdw j.pol.                       13

 

13.40-14.25

7.

JMN                   20

zkk13

 

14.35-15.20

8.

 

 

 

NR

LEK

CJI

GODZINY

ZAJĘĆ

5B      S.18

A. Krawczuk

6A        S.12

M. Zara¶

6B      S.15

A. Martu¶

1.

8.00-8.45

matematyka                18

JMN s.10/ zdwmat. s.16      

wf

2.

8.55-9.40

j. polski                        12

matematyka                  16

wf

3.

9.50-10.35

przyroda                      15

j. polski                          12

 matematyka                 18

4.

10.45-11.30

przyroda                      15

g. wych.                          12     

j. polski                          20

5.

11.40-12.25

z. techniczne                16

j. angielski                     20

przyroda                        15

6.

12.45-13.30

j. angielski                   18

wf                         

historia                          13

7.

13.40-14.25

 plastyka                        1         

wf

j. ang.1s. 20 / inf .           22            

8.

14.35-15.20

 

 

zdwj.pol.                                       20

1.

8.00-8.45

muzyka                          1

j. polski                          12              

matematyka                  18

2.

8.55-9.40

j. polski                        12             

j. angielski                     20

matematyka                  18

3.

9.50-10.35

j. polski                        12

matematyka                  15

j. polski                          20

4.

10.45-11.30

matematyka                18

historia                          13

technika                        16

5.

11.40-12.25

j. angielski                   13

przyroda                       15

religia                            12

6.

12.45-13.30

wf                 

plastyka                          1

j. ang.2 s.13/ inf.            22

7.

13.40-14.25

wf

informatyka                 22

j. ang.1                           13        

8.

14.35-15.20

 

zkk dysleksja                  3

 

1.

8.00-8.45

j. polski                         12

matematyka                16

j. ang.2/zdwmat   20/18 APrew             

2.

8.55-9.40

przyroda                       15            

j. polski                        12

matematyka                 18

3.

9.50-10.35

matematyka                 18

j. polski                        12

przyroda                       15

4.

10.45-11.30

historia                         13

j. angielski                   18

j. polski                         20

5.

11.40-12.25

JMN                              10

religia                          16

j. polski                         20

6.

12.45-13.30

JMN                              10    

wdż                              16

g. wych.                        15

7.

13.40-14.25

  zdwj.pol.                      

zdw.j.pol.                   13/ 12

JMNs.18/ zdw.j.pol.        13           

8.

14.35-15.20

 

 

zkk dysleksja                  3

1.

8.00-8.45

zdwmat.   16    / g.kor.                           

koło red.                      18

j. ang. 1s.20/ zdwj.pol./mat.                   

2.

8.55-9.40

wf

j. polski                        12

przyroda                      15

3.

9.50-10.35

wf                   

matematyka                16             

plastyka                       15

4.

10.45-11.30

j. polski                         12

historia                        13

j. polski                        20

5.

11.40-12.25

historia                         13

przyroda                      15

matematyka                 18     

6.

12.45-13.30

z. komp.                        22

wf

JMN                             10

7.

13.40-14.25

religia                           18

wf                          

JMN                             10

8.

14.35-15.20

 

 

APrew

1.

8.00-8.45

JMN                              13

j. polski                         12       

j. ang.2 s.20/ koło mat. 22

2.

8.55-9.40

JMN                              13

religia                           18                          

j. polski                        20     

3.

9.50-10.35

religia                           12

przyroda                       15

matematyka                 18          

4.

10.45-11.30

matematyka                18    

technika                        15

religia                           12

5.

11.40-12.25

j. angielski                   20

matematyka                 16

historia                         13   

6.

12.45-13.30

g. wych.                        18

JMN                              10

wf                            

7.

13.40-14.25

wdż                               16

JMN                              10

wf                              

 

* Zajęcia obowi±zkowe dla wszystkich uczniów zostały wyróżnione grubsz± czcionk±.

 

 

 

                             

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                          Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl