Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu im. Przyjaźni Narodów Świata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563714, e-mail: psp24op@interia.pl

Strona Główna

PLAN LEKCJI

rok szk. 2012/2013

kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c

   1. lekcja          8.00 - 8.45
   2. lekcja          8.55 - 9.40
   3. lekcja            9.50 - 10.35
   4. lekcja  

     10.45 - 11.30

   5. lekcja        11.40 - 12.25
   6. lekcja        12.45 - 13.30
   7. lekcja        13.40 - 14.25
   8. lekcja        14.35 - 15.20
   9. lekcja        15.30 - 16.15

 * Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich uczniów zostały wyróżnione grubszą czcionką.

PLAN LEKCJI II SEMESTR 2012/13

KL.1-3           od 11 II 2013r.

Dzień tygo-dnia

Godzi-

ny

zajęć

Nr

lek-cji

1a - s. 101

 

1b - s. 101

 

2a - s. 100

A. Oleszczuk- Biernacka

 

 

 

PO-

NIE-

DZIA-

ŁEK

8.00-8.45

1.

ew

 

 

8.55-9.40

2.

ew

JMN s.10

religia

9.50-10.35

3.

ew

wfgk

JMNs.10

10.45-11.30

4.

j. angielski s.100

ew

JMNs.10

11.40-12.25

5.

JMNs.100

ew

ew

12.45-13.30

6.

 

ew

 ew

13.40-14.25

7.

 

zdw

 Zczyt.

14.35-15.20

8.

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

8.00-8.45

1.

ew

zk s.22

ew

8.55-9.40

2.

ew

wf

ew

9.50-10.35

3.

ew 

ew s.100

wf

10.45-11.30

4.

ew

ew s. 100

ew s.201

11.40-12.25

5.

wf

j. angielski s.101

ew

12.45-13.30

6.

zdwAK

zdwAK

j. angielski

13.40-14.25

7.

 

 

 

14.35-15.20

8.

 

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

8.00-8.45

1.

religia s.100

ew

JMN s.10

8.55-9.40

2.

ew s.100

religia

ew s.201

9.50-10.35

3.

ew s.100

ew

religia s.201

10.45-11.30

4.

 j. angielski s.100

ew

ew s. 201

11.40-12.25

5.

wf

j. angielski

ew

12.45-13.30

6.

zdw

zdw

ew

13.40-14.25

7.

 

 

zkk

C

Z

W

A

R

T

E

K

8.00-8.45

1.

ew

JMN s.10

ew

8.55-9.40

2.

ew

JMN s.10

ew

9.50-10.35

3.

religia

ew s.100

   ew s. 200

10.45-11.30

4.

ew

ew s.100

j. angielski s.200

11.40-12.25

5.

JMN s.101

religia s.100

wf

12.45-13.30

6.

JMN s. 101

 

 

13.40-14.25

7.

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

8.00-8.45

1.

zdw

wf

ew

8.55-9.40

2.

  zk s.22

ew

ew

9.50-10.35

3.

wf

ew

zk s.22

10.45-11.30

4.

ew s.100

ew

wf

11.40-12.25

5.

ew s.100

ew

 

12.45-13.30

6.

 

 

 

13.40-14.25

7.

 

 

 

 

Nr lekcji

2b - s. 200

K. Kaszubska

3a - s. 202

D. Kondziela

A. Grzesik

3b - s. 201

J. Kościanowska

1.

JMN s.200

zort.

ew

2.

JMN s. 200

ew

ew

3.

religia

ew

ew

4.

ew

ewmz

zk s.22

5.

ew

ewtch

j. angielski s.10

6.

ew

JMN s.10/rew. KS

zczyt.

7.

zkk

JMN s.10

 

1.

ew

ew

 

2.

ew

ew

religia

3.

ew

ewm

j. angielski

4.

ed.k.k

wf

wf

5.

wf

JMN s. 10/rew. KS

ew

6.

rew. PP

zkkED

ew

7.

rew. PW

rew. OT

ew

1.

ew

ew

rew. JZ

2.

ew

ew

JMN s.10

3.

j. angielski

religia

JMN s.10/rew. PW

4.

ew

ewm

wf

5.

zkk

wf

ew

6.

PP

 

ew

7.

 

 

rew. JS

1.

ew

ew

ew

2.

ew

ewm

ew

3

zk s.22

wf

ew

4.

wf

religia

wf

5.

religia

j. angielski

ed. zdrow.

6.

j. angielski

zkk

rew. JS

7.

 

 

 

1.

ew

ewm

religia

2.

ew

j. angielski

ew

3.

ew

ew

ew

4.

wf

 ed. czyt.

ew

5.

JMN s. 10

zk s.22

JMN s. 201/rewPW/zkk

6.

 

rew. OT

rew. JZ

7.

 

 

 

 

 

DZIEŃ

TYGO-

DNIA

GODZINY

ZAJĘĆ

NR

LEK-

CJI

4A   S.16

 A. TEPER- ĆWIRKO            

4B   S.18

A. KRAWCZUK

5A    S. 12

M. ZARAŚ

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

8.00-8.45

1.

 

 

JMN                       10

8.55-9.40

2.

zdw mat.            18

zdw  mat.                   18

przyroda               15                    

9.50-10.35

3.

wf   

 wf              

matematyka          16

10.45-11.30

4.

wf                         

wf                     

j. polski                  12                  

11.40-12.25

5.

matematyka     16      

matematyka               18

wf

12.45-13.30

6.

j. polski             16

religia                         20

wf

13.40-14.25

7.

zkk                       1

przyroda                    15       

zdw mat.                 18

14.35-15.20

8.

 

zkk                                1

 

 

W

T

O

R

E

K

8.00-8.45

1.

j. polski              12

j. angielski                 20

religia                      18

8.55-9.40

2.

j. angielski         20

przyroda                    15 

matematyka            16   

9.50-10.35

3.

matematyka      16

matematyka               18                 

j. polski                    12

10.45-11.30

4.

religia                10

j. polski                       12

przyroda                  15

11.40-12.25

5.

historia              13

j. polski                       12

historia                    13

12.45-13.30

6.

JMN                   10

plastyka                        1

g. wychowawcza     12            

13.40-14.25

7.

JMN                   10

muzyka                         1

zkk dysl./zdwj.pol   3/12                  

14.35-15.20

8.

zdw j. pol.          12 

zdw j. pol.                   12

 

 

 

Ś

R

O

D

A

8.00-8.45

1.

wf                      

wf

 informatyka          22

8.55-9.40

2.

wf             

wf

matematyka            16

9.50-10.35

3.

j. angielski         20

matematyka               18

 przyroda                12

10.45-11.30

4.

przyroda            15         

 z. komputerowe        22                     

j. polski                   12

11.40-12.25

5.

muzyka                1

j. polski                       12

historia                   13

12.45-13.30

6.

j. polski              12

g. wychowawcza        18

j. angielski              13

13.40-14.25

7.

 

j. angielski                  20

muzyka                     1

14.35-15.20

8.

 

 

zdw j. pol.                20

C

Z

W

A

R

T

E

K

8.00-8.45

1.

 matematyka      16

j. polski                      12

j. angielski               13      

8.55-9.40

2.

j. angielski         13

religia                        18

 j. polski                   12

9.50-10.35

3.

przyroda            15             

z. techniczne               1            

j. polski                    12                    

10.45-11.30

4.

j. polski              12

j. angielski                  1

matematyka            16

11.40-12.25

5.

j. polski              12

 JMN                           10

wf                          

12.45-13.30

6.

z. komputerowe 22            

JMN                            10

wf                  

13.40-14.25

7.

JMN                    10

                  

                    

14.35-15.20

8.

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

8.00-8.45

1.

matematyka      16

przyroda                    18

j. polski                     12

8.55-9.40

2.

przyroda            13       

j. polski                       20

matematyka             16

9.50-10.35

3.

plastyka               1

historia                       20

religia                       12

10.45-11.30

4.

g. wychow.         16

matematyka               18      

plastyka                     1

11.40-12.25

5.

religia                 16

JMN                            18

j. angielski               20

12.45-13.30

6.

z. techniczne      16

 

JMN                          10

13.40-14.25

7.

 

 

JMN                          10

14.35-15.20

8.

 

 

 

 

 

 

NR

LEK

CJI

GODZINY

ZAJĘĆ

5B      S.15

M. DRYJA

6A        S.20

M. SZUSZKOWSKA

6B      S.13

A. WIELGOSIŃSKA

6C        S.1

B. SZWACH

1.

8.00-8.45

wf

j. polski          20

informatyka         22

matematyka       16

2.

8.55-9.40

wf

matematyka   16

j. angielski            15

j. polski               20

3.

9.50-10.35

j. polski                   20

j. angielski     16

 matematyka        18

j. angielski          13

4.

10.45-11.30

matematyka           18

technika         20      

j. polski                 13

przyroda             15

5.

11.40-12.25

przyroda                 13

przyroda       15

historia                 12

wf

6.

12.45-13.30

j. angielski2             12

przyroda       15

g. wych.                13

wf

7.

13.40-14.25

 zkk dysleksja            3          

wdż                16

technika               20

zdw j. pol.           13

8.

14.35-15.20

 

rew.KL

 

 

1.

8.00-8.45

j. ang.1/rewAP/zdwj.p22/15

matematyka 16              

plastyka                 1

historia               13

2.

8.55-9.40

matematyka          18     

j. angielski      1

j. polski                 13

j. polski               12

3.

9.50-10.35

przyroda                15

j. polski         20

j. polski                 13

religia                  10

4.

10.45-11.30

j. polski                  20

historia          13

matematyka         18

matematyka       16

5.

11.40-12.25

j. polski                  20

informatyka  22

przyroda              15

g. wych.                1     

6.

12.45-13.30

muzyka                    1

wf

wf

informatyka        22          

7.

13.40-14.25

j.ang.2/inform.120/22                  

wf

wf

przyroda             15

8.

14.35-15.20

 

zdw prz15

zkk dysl/rew NF       3

z kk dysleksja        3

1.

8.00-8.45

j. angielski2/k.mat    13

JMN 20/zdw mat.            

wdż                       16               

JMN 20/zdw mat.     18                      

2.

8.55-9.40

j.ang.1/inform.213/22                  

JMN /zdwj.pol 20/12            

matematyka         18

JMN                      20

3.

9.50-10.35

g. wych.                  15                  

matematyka   16

j. polski                 13

j. polski                  1

4.

10.45-11.30

historia                   13

j. polski          20

religia                    10

matematyka        16       

5.

11.40-12.25

 matematyka          18 

religia            15

j. angielski            20

 technika              16

6.

12.45-13.30

 j. polski                  15   

j. angielski     20

JMN/zdw j.pol. 10/22

religia                   16

7.

13.40-14.25

JMN                         13

zkk                 

            

                

8.

14.35-15.20

rew. AP                      1

 

 

 

1.

8.00-8.45

wf

plastyka           1

JMN                      15

j. polski                20

2.

8.55-9.40

wf

historia           16

JMN15/zdw mat.     1

j. polski                20

3.

9.50-10.35

j. polski                   20

matematyka   16             

historia                 13

j. angielski           18

4.

10.45-11.30

matematyka            18

j. polski          20

j. polski                 13

przyroda              15

5.

11.40-12.25

przyroda                 15

j. polski          20

matematyka         18     

matematyka         16

6.

12.45-13.30

religia                      12

przyroda        15

j. angielski            20         

plastyka                 1              

7.

13.40-14.25

plastyka                  15

JMN                20

religia                   12

 JMN                     20                 

8.

14.35-15.20

 

rew. KL            1

zdw z przyrody     15

 

1.

8.00-8.45

j. ang.1/zdw mat.  13/10        

j. polski          20       

przyroda              15                   

wf

2.

8.55-9.40

matematyka           18

religia            12

przyroda              15      

wf

3.

9.50-10.35

historia                   13

matematyka  16         

matematyka         18          

j. polski                15

4.

10.45-11.30

religia                     12    

g. wych.         20

j. polski                 13

matematyka        15

5.

11.40-12.25

j. polski                  15

wf

wf                

historia                13

6.

12.45-13.30

JMN                        13

wf

wf         

j. angielski           20

7.

13.40-14.25

JMN                        13

 

 rew. NF             

wdż                      16

 

 

 

                             

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                          Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl