Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

im. Przyjaźni Narodów Świata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563714, e-mail: psp24op@interia.pl

 

strona główna

PLAN LEKCJI

rok szk. 2008/09

 

 

klasa 1a   /  klasa 1b  /  klasa 2a  /  klasa 2b  /  klasa 2c / klasa 3a  /  klasa 3b  /

klasa 4a  /  klasa 4b    klasa 5a  /  klasa 5b    klasa 6a  /  klasa 6b  /  klasa 6c

                                                    

   1. lekcja          8.00 - 8.45
   2. lekcja          8.55 - 9.40
   3. lekcja            9.50 - 10.35
   4. lekcja  

     10.55 - 11.40

   5. lekcja        11.50 - 12.35
   6. lekcja        12.45 - 13.30
   7. lekcja        13.50 - 14.35
   8. lekcja        14.45 - 15.30
   9. lekcja        15.40 - 16.25
  10. lekcja        16.35 - 17.20

PLAN LEKCJI 

 

PLAN LEKCJI II SEMESTR 2008/09

KL.1-3

Dzień tygodnia

Nr

lekcji

1a - s. 100

  1. Oleszczuk-

-Biernacka

1b - s. 200

K. Kaszubska

2a - s. 201

A. Grzesik

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1.

g. korekcyjna

k.z.

 

2.

religia

k.z.

JMN3 s.202

3.

k.z.

w-f

JMN3 s.202

4.

w-f

j. angielski

religia

5.

k.z. s.101

religia

k.z.

6.

k.z. s.101

 

k.z.

7.

 

 

k.z.

8.

 

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

1.

 

k.z.

 

2.

w-f

k.z.

k.z. s.100

3.

k.z.

w-f

k.z. s.200

4.

k.z.

j. angielski

k.z.

5.

k.z.

k.z.

religia

6.

j. angielski

z.kor.-komp.

j. angielski

7.

 

 

rew.B.K./koło dla zdol.

8.

 

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

1.

k.z.

 

JMN3 s.202

2.

k.z.

 

k.z.

3.

k.z.

g. korekcyjna

k.z.

4.

k.z.

JMN2/ rew. A.P.

w-f

5.

JMN1/z. kor.kom.1gr.

k.z.

g. kor./ rew. B.K.

6.

 

k.z.

rew.K.L./gry

7.

 

k.z.

 

8.

 

 

 

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

1.

JMN1

k.z.

rew. K.L.

2.

JMN1 /z.k.k.2gr.

k.z.

z. k.k .s.1/rew. B. K.

3.

k.z.

w-f

k.z. s.200

4.

k.z.

k.z.

w-f

5.

k.z.

k.z.

j. angielski

6.

 

rew.A.P./rew. Ł.S.

k.z.

7.

 

 

k.z.

8.

 

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

1.

 

JMN2

informatyka s.22

2.

religia

JMN2/ rew.Ł.S.

k.z.

3.

w-f

religia

k.z.

4.

k.z.

k.z.

k.z.

5.

k.z.

k.z.

k.z.

6.

j. angielski

k.z.

w-f

7.

 

 

 

8.

 

 

 

Dzień

tygodnia

Nr

lekcji

2b - s. 201

J. Kościanowska

2c - s. 202

E. Paradowska

3a - s. 101

A. Kochanowska

3b – s.100

J. Wołk

 

Pon 1

j. angielski

 

k.z.

 

  2

k.z.

JMN3 s.202

k.z.

 

3

k.z.

JMN3 s.202

k.z.

k.z. s.200

4

k.z.

w-f

k.z.

k.z.

5

g. korekcyjna

k.z.

j. angielski s.13

k.z.

6

 

k.z.

religia s.13

k.z.

7

 

k.z.

informatyka s.22

religia

8

 

 

 

 

Wtorek 1

w-f

k.z.

k.z.

k.z. s.3

  2

k.z.

k.z.

k.z.

k.z. s.3

3

k.z.

k.z.

k.z.

w-f

4

religia s.202

w-f

gry

j. angielski s.101

5

gry/ rew. N.F.

j. angielski

JMN4

informatyka s.22

6

 

z. kor.- komp.

 

z. kor.-komp.

7

Koło dla zdolnych

Koło dla zdolnych

Koło dla zdolnych

Koło dla zdolnych

8

 

 

 

 

Środa 1

 

JMN3 s.202

k.z.

k.z. s.200

  2

 

k.z.

k.z.

k.z. s.200

3

religia s.200

k.z.

k.z.

k.z. s.3

4

k.z.

religia

j. angielski

gry/rew. F. S. s.3

5

k.z.

gry

JMN4

 

6

k.z.

 

JMN4

 

7

j. angielski

 

 

 

8

 

 

 

 

Czwartek 1

k.z.

k.z.

 

rew. F. S.

  2

k.z.

k.z.

z. kor. komp.

g. korekcyjna

3

k.z.

religia

g. korekcyjna

k.z. s.101

4

k.z.

k.z.

w-f

k.z. s.101

5

w-f

w-f

k.z. s.202

k.z. s. 101

6

 

j. angielski

k.z.

religia

7

 

informatyka s.22

religia

j. angielski

8

 

 

 

 

Piątek 1

z. k.k./ rew. N. F.

 

k.z.

k.z.

  2

informatyka s.22

g. korekcyjna

k.z.

k.z.

3

w-f

k.z.

k.z.

k.z.

4

k.z. s.101

k.z.

w-f basen

w-f basen

5

k.z. s.101

k.z.

w-f basen

w-f basen

6

k.z.

k.z.

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI- II SEMESTR 2008/09- KL.4-6

DZIEŃ

TYGODNIA

NR

LEKCJI

4A                S.16

                Z. KUREK

4B             S.12

             M. ZARAŚ

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1.

Wf D

Wf D

2.

Wf D

Wf D

3.

j. polski                     10

historia                    12

4.

religia                        13

j. polski                    12

5.

przyroda                    15

przyroda                   12

6.

sztuka                          1

g. wychowawcza      12

7.

JMN 5                       10

JMN 5                      10

8.

JMN 5                       10

JMN 5                      10

9.

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

1.

z. wyr. z mat.            16

Wf CH

2.

j. polski                     15

Wf CH

3.

j. polski                     15

przyroda                   10

4.

matematyka              18

matematyka              16

5.

Wf CH

j. angielski                16

6.

Wf CH

j. polski                     16

7.

 

z. wyr. z j. pol.          20     

8.

 

 

9.

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

1.

Wf D

Wf D

2.

Wf D

Wf D

3.

przyroda                    15

j. angielski                20

4.

matematyka              18

matematyka              16

5.

j. polski                     16

przyroda                   15

6.

j. angielski                16

j. polski                    15

7.

g. wychowawcza      16

Wf CH

8.

 

Wf CH

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

1.

JMN 5                       12

JMN 5                       12

2.

j. polski                     10

j. polski                     12

3.

przyroda                    15

j. polski                     12

4.

matematyka              18

matematyka              16

5.

j. angielski                16

religia                        10

6.

technika                    20

z. reh.- ruchowe

7.

z. wyr. z j. pol.         13

 

8.

 

 

9.

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

1.

przyroda                   15

z. wyr. z mat.            16

2.

j. polski                    15

j. polski                     12

3.

matematyka             18

przyroda                    10

4.

historia                     20

matematyka              16

5.

religia                       16

technika                    20

6.

Wf CH

religia                       18

7.

Wf CH

sztuka                         1

8.

z. reh- ruchowe

 

9.

 

 

Dzień

tygodnia

Nr

lekcji

5A              S.1             

   B. SZWACH

5B             S.13

A.WIELGOSIŃSKA

6A         S. 10

K. ŻWAK

6B          S.18

A. KRAWCZUK

6C       S.20

A. TEPER-ĆWIRKO

Pon 1

 

 

historia          13

religia            12

ś.w.r.           16

  2

rew. A. Sz.

j. polski           13

j. polski         10

matematyka  18

j. polski       20

3

j. angielski    20

przyroda         15

matematyka   16

g. wych.        18

historia        13

4

j. polski         16

matematyka    20

g. wych.         10

przyroda        15

matematyka 18

5

j. polski         16

religia             13

WfCh/JMN8  10

j. polski         18

WfD/ WfCH

6

matematyka   18

informatyka    22

WfCh/JMN8  10

ś.w.r.             16

WfD/ WfCH

7

WfCh         /wfD

WfChs.g./wfD

z. wyr. j. pol. 16

 

z. wyr. j.pol.20

8

WfChbasen/wfD

WfChbasen/wfD

 

 

 

9

z.reh.ruch. basen ch

z.reh.ruch. basen ch

 

 

 

Wtorek 1

z. wyr. j. pol. 18

JMN7 10/rew. D.B.

JMN710/ś.w.r.D13

JMN 7         10

 

  2

przyroda        20

matematyka  16

j. niemiecki     10

historia       13

matematyka 18

3

matematyka  18

j. polski         13

matematyka    16

j. polski      12

j. angielski   20

4

j. polski         20

j. polski         13

sztuka               1

j. polski      12

przyroda      15

5

g. wych.          1

j. angielski     20

przyroda         15

matematyka 18

j. polski       12

6

JMN6/rew.A Sz.

przyroda        15

technika          18

j. angielski  20

religia          12

7

JMN6            10

 

religia             12

Wf CH

Wf CH/wf D

8

 

 

 

Wf CH

Wf CH/wf D

9

 

 

 

 

z. reh. ruch.

Środa 1

z. wyr. mat.    16

z. wyr. j. pol.  13

Wf CH

z. wyr. j. pol.20

Wf CH

  2

matematyka   18

j. polski          13

Wf CH/JMN8 10

przyroda       15

Wf CH

3

przyroda        13

matematyka   16

j. polski           10

matematyka  18

j. polski      12

4

sztuka              1

przyroda        15

j. polski           10

j. angielski    20

j. polski      12

5

informatyka   22

j. angielski     20

matematyka    10

j. polski         12

matematyka18

6

religia            12

sztuka              1

j. niemiecki     10

technika        18

j. angielski  20

7

JMN6            12

JMN710/rew.S.K.

JMN7 10   /wf D

JMN7 10/wf D

sztuka           1

8

 

JMN710

JMN7 10  /wf D

JMN7 10/wf D

 

Czwartek 1

 

rew. D. B.

j. polski           10

sztuka             1

j. polski       20

  2

przyroda        13

z. wyr. mat.    16

przyroda          15

matematyka  18

j. angielski  20

3

j. polski         13

matematyka    16

j. niemiecki     10

j. angielski    20

matematyka18

4

historia          13

przyroda         15

informatyka     22

religia           12

g. wych.      20

5

matematyka   18

j. angielski      13

religia              12

informatyka  22

przyroda     15

6

j. angielski     18

g. wych.          13

matematyka    16

przyroda       15

religia         12

7

WfD         /wfCh

WfD         /wfCh

z. dysleksja       3

z. dysleksja     3

z. dysleksja   3

8

WfDbasen/wfCh

WfDbasen/wfCh

 

 

 

9

z.reh.ruch. basen D

z.reh.ruch. basen D

 

 

 

Piątek 1

religia          12

historia            13

Wf D

Wf D / wf CH

Wf CH

  2

matematyka 18

matematyka    16

Wf D/ś.w.r.CH13

Wf D / wf CH

Wf CH

3

j. polski        20

j. polski           13

matematyka   16

j. polski         12

przyroda      15

4

przyroda      10

religia              12

przyroda        15

matematyka  18

historia        13

5

j. angielski   10

sztuka                1

j. polski         15

historia          13

matematyka 18

6

sztuka            1

z. rew. D.B.       3

historia          13

z. reh. ruch. 

technika       20

7

 

 

z. reh. ruch.

 

informatyka 22

8

 

 

 

 

 

 

 

do góry

                                                 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                          Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl