PSP nr 24 w Opolu

Strona główna

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

L.p.

Rodzaj zajęć

Tygodniowy wymiar godzin

Prowadz±cy

Czas zajęć

Klasa

1.

Koło plastyczne

2h

Barbara Szwach

Poniedziałek 8.00-8.45

14.45-15.30

4-6

2.

Koło taneczne

1h

Barbara Szwach

Poniedziałek

15.40-16.25

4-6

3.

Koło informatyczne

2h

Zygmunt Kurek

Czwartek

14.45-15.30

Pi±tek

14.45-15.30

4

 

2-3

4.

Koło redakcyjne

1h

Magdalena Grygiel

¦roda

15.30-16.15

4-6

5.

Koło artystyczne

1h

Jadwiga

Wołk

Poniedziałek

11.50-12.35

1-3

6.

Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne

2h

Krystyna Kurus

Pi±tek

12.45-13.30

13.50-14.35

4-6

 

1-3

7.

Koło ortograficzne

(plan pracy koła pdf)

1h

Agata Oleszczuk- Biernacka

Wtorek

14.45- 15.30

1-3

8.

Koło młodych polonistów

1h

Małgorzata Zara¶

Wtorek

12.45-13.30

4-6

9.

Koło żywego słowa

1h

Małgorzata Zara¶

Poniedziałek

8.00-8.45

4-6

10.

Zajęcia dla uczniów zdolnych

1h

Krystyna Kaszubska

Poniedziałek

12.45-13.30

2-3

11.

Koło historyczne

1h

Agata Wielgosińska

Wtorek

13.50-14.35

4-6

12.

Euroklub

1h

Agata Wielgosińska

Czwartek

14.45-15.30

4-6

13.

Koło przyrodnicze

1h

Mirosława Broniszewska

Wtorek

(co drugi)

13.45-15.15

4-6

14.

Koło ekologiczne

1h

Barbara Szwach

Pi±tek

13.50-14.35

4-6

 15. Koło języka niemieckiego

1h

Marcin Gambiec

   Wtorek     14.45-15.30

 

16.

Kawiarenka internetowa

2h

Zygmunt Kurek

14.45-16.26

4-6

17.

Gry i zabawy ruchowe  z elementami judo

1h

Janusz

Pawlak

Pi±tek

14.45-15.45

1-6

 

18.

Gry i zabawy ruchowe

1h

Andrzej Martu¶

Poniedziałek

10.55-11.40

3b

19.

Gry i zabawy ruchowe

1h

Andrzej Martu¶

Wtorek

8.55-9.40

2c

20.

Gry i zabawy ruchowe

1h

Andrzej Martu¶

Wtorek

9.50-10.35

2a

21.

Gry i zabawy ruchowe

1h

Andrzej Martu¶

Wtorek

10.55-11.40

2b

22.

Gry i zabawy ruchowe

1h

Andrzej Martu¶

Czwartek

11.50-12.35

3a

23.

Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe

1h

Andrzej Martu¶

Czwartek

8.00-8.45

6c

24.

Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe

1h

Elżbieta Szarek

Poniedziałek

13.50-14.35

5b

25.

Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe

1h

Elżbieta Szarek

Poniedziałek

14.45-15.30

6b

26.

Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe

1h

Elżbieta Szarek

Wtorek

14.45-15.30

6a

27.

Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe

1h

Elżbieta Szarek

¦roda

8.00-8.45

5a

28.

Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe

1h

Elżbieta Szarek

¦roda

8.55-9.40

4ab chł.

29.

Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe

1h

Elżbieta Szarek

Czwartek

14.45-15.30

4ab dzw.

 

 

W harmonogramie nie uwzględniono zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki dla klas 4-6, zespołów korekcyjno- kompensacyjnych dla klas 1-3, zajęć dla dyslektyków  z klas szóstych, gimnastyki korekcyjnej dla klas 1-3, zajęć logopedycznych i rewalidacji indywidualnej, gdyż maj± one terapeutyczny charakter. Zajęcia te s± ujęte w planie lekcji poszczególnych klas.