PLAN DNIA ZDROWIA - 21.III.2007 r.

„ Zdrowo jedz i ćwicz człowieku, a będziesz sprawny w każdym wieku ”

 

8,00 – 11,00 – Turniej piłki nożnej w ramach programu „ Rusz się człowieku ”

10,00 – 11,30 – wypracowanie materiałów w klasach I – III

9,30 – 11,30 – wypracowanie materiałów w klasach IV – VI

11,00 – 11,30 – przygotowanie sali gimnastycznej do imprezy podsumowującej

Sala gimnastyczna 11,30 – 13,00

Podsumowanie turnieju piłki nożnej w ramach programu „ Rusz się człowieku ”.

Prezentacja plakatów „ Wiem co jem ” – kl. Ia i Ib.

Zaprezentowanie piosenki przez kl. Ia i Ib.

Prezentacja piosenek i wierszy o zdrowym jedzeniu i piciu przez kl. IIa.

Inscenizacja przygotowana przez kl. IIb.

Przedstawienie „ Poradnika małego konsumenta ” przez kl. IIIa i IIIb.

Inscenizacja teatralna „ O niegrzecznym … ” przygotowana przez zespół „ Jargielniki ”.

Inscenizacja przygotowana przez kl. VIb.

Wspólna piosenka „ Gimnastyka ”.

Zadania dla klas – opiekunowie :

kl. Ia – wypracowanie plakatu „ Wiem co jem ”, przygotowanie piosenki

op. p. A. Kochanowska

kl. Ib – wypracowanie plakatu „ Wiem co jem ”, przygotowanie piosenki

op. p. J. Wołk

 

kl. IIa – przygotowanie piosenki i wierszy o zdrowym jedzeniu i piciu

op. p. A. Oleszczuk – Biernacka

kl. IIb – przygotowanie inscenizacji

op. p. K. Kaszubska

kl. IIIa – przygotowanie, opracowanie „ Małego poradnika konsumenta ”

op. p. J. Hołda

kl. IIIb - przygotowanie, opracowanie „ Małego poradnika konsumenta ”

op. p. J. Kościanowska

kl. IVa – przygotowanie koreczków z owoców i zdrowej żywności

op. p. K. Żwak

kl. IVb - przygotowanie koreczków z owoców i zdrowej żywności

op. p. J. Lubera

kl. IVc – przygotowanie koreczków z owoców i zdrowej żywności

op. p. A. Teper – Ćwirko + p. A. Krawczuk

kl. Va – przygotowanie plakatów ( minimum 3 szt. ) promujących zdrową

żywność ( pod kątem składu : witaminy, minerały )

op. p. J. Chrzanowska

kl. Vb – przygotowanie plakatów ( minimum 3 szt. ) promujących zdrową

żywność wykorzystując technologię komputerową , internet

op. p. Z. Kurek

kl. Vc – przygotowanie plakatów zachęcających do kupowania zdrowej

żywności ( minimum 3 szt. )

op. p. E. Paradowska, p. M. Nokiel

kl. VIa – przygotowanie koreczków zdrowej żywności

op. p. A. Grobel - Ciecińska, p. D. Musiał

kl. VIb – przygotowanie inscenizacji

op. p. B. Szwach

kl. VIc – przygotowanie koreczków zdrowej żywności

op. p. M. Broniszewska

 

świetlica – przygotowanie plakatów z przysłowiami o zdrowej żywności

op. p. S. Szul

zespół „ Jargielniki ” – przygotowanie scenki „ O niegrzecznym … ”

op. p. E. Ulbrich

zespół dziennikarski – przygotowanie sprawozdania z turnieju

op. p. M. Zaraś

Nadzór nad atrium i porządkiem w sali gimnastycznej – E. Drajewicz,

I. Brzeżańska

Szatnie :

kl. IV – VI – szatnie w piwnicach

kl. I – sala 4 – obiekt sportowy

kl. II - szatnia do gimnastyki korekcyjnej dla dziewcząt

kl. III – szatnia do gimnastyki korekcyjnej dla chłopców

Degustacja Zdrowej Żywności

kl. I-III - po występach ok. 13,00 obok sali do gier i zabaw

kl. IV – VI – atrium

degustację organizują kl. VI a i VI b - op. M. Choma