SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DYDAKTYCZNEJ KLAS 3B I 3C DO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  W OPOLU

 

 

8 października 2009r. klasy III b, c zwiedzały miejskie składowisko odpadów komunalnych. Uczniowie dowiedzieli się, że wbrew obiegowym opiniom odpady na wysypisku nie wysypuje się lecz segreguje i składuje. Pierwszym etapem wycieczki było oglądanie pracy ludzi zajmujących się odpadami mineralnymi. Ziemia z wykopów oraz gruz budowlany w niecce mineralnej rozdrabniany jest kruszarką, aby następnie być wykorzystany w budownictwie drogowym.

Zwiedzając nieckę odpadów komunalnych nr 1 uczniowie dowiedzieli się, że 40% odpadów miejskich możemy odzyskać

i jednocześnie uzyskać paliwo alternatywne wysyłane do Cementowni Górażdże. Niecka wyposażona jest w system odgazowania i dzięki temu uzyskuje się biogaz.

Na terenie w/w niecki są przeprowadzane przez ornitologów badania naukowe – obserwacja życia mew.

Dzieci oglądały również zbiornik retencyjny .Ściekały do niego odcieki powstałe podczas składowania odpadów komunalnych.

Największe zdziwienie wywołały na twarzach dzieci: ochronny pas zieleni wokół składowiska i stawy, które mają I klasę czystości, a pracownicy Zakładu Komunalnego w wolnych od pracy chwilach zarybiają oraz odławiają ryby.

W wycieczce uczestniczyli również odbywający w tym czasie praktykę studenci III roku UO.

 

                                             wycieczkę zorganizowały:

                                                      J. Kościanowska

                                                      E. Paradowska

 

Zdjęcia