AKCJA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z OKAZJI

ŚWIATOWEGO TYGODNIA OCHRONY ZWIERZĄT

 

       30.10.2009 r. zakończyła się w naszej szkole miesięczna zbiórka pieniędzy i jedzenia dla zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, która została przeprowadzona wśród uczniów z klas 1-3. Zebrano 51zł i 73gr oraz kilka puszek karmy dla psów i kaszę.

   Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy się do niej włączyli, a szczególnie

- Łukaszowi Sokołowskiemu z kl. 2b, który wpłacił 20zł,

- Magdzie Wojtal, Mateuszowi Woźniakowi z kl. 2b oraz Karolinie Listowskiej z kl. 3a, którzy przynieśli jedzenie dla piesków.

   Szczególnie pragniemy podziękować pani Jolancie Hołda, która zawiozła nasze dary do schroniska.

 

Dowód wpłaty pieniędzy, który otrzymaliśmy ze schroniska jest u pani wicedyrektor Aliny Grzesik, a jego kserokopia na gazetce Samorządu Uczniowskiego klas 1-3.

 

                                                                                              Alina Grzesik

                                                                    Koordynator szkolnego projektu ekologicznego