PSP 24 w Opolu

Prezentacja projektu edukacyjnego „Afryka- poznać, przybliżyć, pomóc” przygotowanego przez klasę Vb

Strona Główna | Galeria