PLAN SPOTKAN Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

KLASA  III A – wych. Agata Oleszczuk-Biernacka

I.      Spotkania tematyczne

1.     Zebranie organizacyjne - zapoznanie z dokumentami regulującymi        pracę szkoły, przedstawienie wymagań programowych,  wybór trójki klasowej, przedstawienie oferty szkoły, aktualizacja danych osobowych i adresowych dzieci i rodziców.

2.     Spotkanie „Moje dziecko jest zawsze bezpieczne, bezpieczny Internet” –  I semestr.

3.     Przedstawienie ocen semestralnych, podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej – I semestr.

4.      Spotkanie „Dzień dobry, dziękuję nic nie kosztuje, a jak smakuje” -        II semestr.

5.      Omówienie testu na koniec trzeciej klasy, przedstawienie ocen końcoworocznych, podsumowanie pracy całorocznej. Prezentacja osiągnięć uczniów.– II semestr.

II .    Konsultacje zbiorowe

1.     Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych sposobach ich podwyższania.

2.     Spotkanie z rodzicami uczniów mającymi problemy w nauce.

III.           Konsultacje indywidualne

     Druga środa miesiąca sala 100 bud. B  godz. 13.40-14.15 lub po uzgodnieniu  

     z wychowawcą wg potrzeb rodziców.